Sökning: "Legal Custody"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden Legal Custody.

 1. 1. Vårdande fäder och passiva mödrar? En kritisk diskursanalys av familjerättsutredningar utifrån föreställningar om genus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Louise Tullberg; Vivianne Varga; [2018]
  Nyckelord :discourses; gender; fatherhood; femininity; masculinity; motherhood; parenting;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how discourses regarding gender and parenting are produced and reproduced in assessments about child custody, living and contact arrangements. These court ordered custody evaluations are essential for the courts making the final legal decisions in high-conflict cases where parents are questioning each other’s ability to parent, often accusing each other of various wrongdoings. LÄS MER

 2. 2. Mamma, pappa - och sedan barn? - Om bilden av föräldrarna i relation till principen om barnets bästa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Iara Laxén; [2017]
  Nyckelord :familjerätt; barnets bästa; vårdnadsmål; genusrättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur synen på en lämplig förälder och föräldrarnas kön framställs och påverkar vid vårdnadstvister samt hur det står i relation till principen om barnets bästa. Det har gjorts genom att analysera, undersöka och diskutera hur föräldrarna beskrivits av socialnämnder och i domar. LÄS MER

 3. 3. Restriktiv restriktionsanvändning - om möjliga åtgärder för att begränsa restriktionerna på svenska häkten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felicia Holme; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; straffprocessrätt; häktning; restriktioner; isolationsfængsel; fullstendig isolasjon; varetægtsfængsling; varetektsfengsling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige har under mer än 20 års tid fått motta kritik från olika internationella organ på grund av den omfattande användningen av restriktioner för häktade. Restriktionerna innebär att den häktade begränsas i sina möjligheter att till exempel ta emot besök eller vistas i gemensamhet med andra intagna, vilket leder till att den häktade i hög grad isoleras. LÄS MER

 4. 4. Inomrättslig medling i mål om vårdnad, boende och umgänge - En analys av medlingsinstitutet i komparation med Finland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Astrid De La Chapelle; [2017]
  Nyckelord :Familjerätt; medling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När föräldrar väljer att separera från varandra aktualiseras många rättsliga frågor som berör barnet. Föräldrar kan befinna sig i en konfliktfylld situation. LÄS MER

 5. 5. Principen om barnets bästa i rättstillämpningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Kristland; [2017]
  Nyckelord :Familjerätt; Vårdnad; Barnets bästa; Family Law; Legal Custody; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar vårdnadsregleringen i 6 kap. föräldrabalken (1949:381), med tonvikt på principen om barnets bästa. Principen ska vara avgörande i varje beslut gällande barn enligt 6 kap. 2 a § FB. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Legal Custody.

Din email-adress: