Sökning: "Lena Wernebäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lena Wernebäck.

  1. 1. Ledarskapet och dess påverkan för att stärka tillit och effektivitet : En komparativ studie genomförd i en privat organisation

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Marika Bjersér; Lena Wernebäck; [2011]
    Nyckelord :leadership; trust; effectiveness; leadership factors; adaptation to the situation; ledarskap; tillit; effektivitet; ledarskapsfaktorer; anpassning efter situation;

    Sammanfattning : Vi hade en föreställning om att det ibland kan vara svårt att som ledare i en arbetsgrupp skapa tillit samt effektivitet. Detta fångade vårt intresse och gjorde att vi närmare ville studera två arbetsledare och deras respektive arbetsgrupper gällande effektivitet, tillit samt ledarskap. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Lena Wernebäck.

Din email-adress: