Sökning: "Leverantörsrelationer"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet Leverantörsrelationer.

 1. 1. Det industriella leverantörsbytet : en fallstudie om ett byggföretags bytesprocess

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Malmberg; Isabella Cramner; [2018]
  Nyckelord :Bytesprocess; bytesbeteende; bytesorsaker; leverantörsrelationer; industriella relationer;

  Sammanfattning : Flertalet studier om industriellt bytesbeteende har kritiserats för att de endast fokuserat på bytesbeslutet. Detta argumenteras enbart ge en ögonblicksbild av bytet, snarare än att analysera den fullständiga bytesprocessen. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av goda leverantörsrelationer via CRM-system

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Alex Silfvergren; [2018]
  Nyckelord :CRM; CRM-systems; supplier; supplier relationships; relationships; CRM; CRM-system; leverantörer; leverantörsrelationer; relationer;

  Sammanfattning : Gotlands Slagteri är ett företag som bedriver produktion av kött och charkvaror. Verksamheten bygger på långsiktiga relationer mellan såväl leverantörer som kunder, och som vilken relation som helst krävs omtanke och underhållsarbete för att de skall kvarstå. LÄS MER

 3. 3. Allokering av relationer vid rörelseförvärv - En studie om anledningar bakom redovisningsval

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Holmberg; Simon Lundmark; [2017-08-24]
  Nyckelord :IFRS; kundrelationer; leverantörsrelationer; rörelseförvärv; goodwill.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att företagens relationer med kunder och leverantörer är viktigabåde för företagens värde och för dess överlevnad. För att detta värde ska kunna återspeglas påett relevant, tillförlitligt, och jämförbart sätt har standarden IFRS 3 tagits fram. LÄS MER

 4. 4. Identifiering av förvärvade relationer -En studie av svenska börsföretags redovisning av kund- och leverantörsrelationer vid rörelseförvärv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Liesén; Amanda Sjöberg; [2017-07-05]
  Nyckelord :Kundrelationer; Leverantörsrelationer; Rörelseförvärv; Immateriella tillgångar;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Redovisning av kund- och leverantörsrelationer vid rörelseförvärv är ett område där regelverket möjliggör att subjektiva bedömningar ligger till grund för redovisningen. Samtidigt blir relationer alltmer nödvändigt för att kunna konkurrera i dagens företagsklimat. LÄS MER

 5. 5. Framtagning av bedömningsmall av produktleverantörer i stålbyggnadsbranschen : Fallstudie på Llentab AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Berhan Karakas; Aleksandra Stempnik; [2017]
  Nyckelord :Kraljic matris; leverantörsbedömning; standardiserad bedömningsmall; inköpsprocess; Multi-Criteria Decision Making; Analytical Hierarchical Process; BFP-Bedömningsmall för produktleverantörer.;

  Sammanfattning : Inköp och leverantörsval påverkar företags konkurrenskraftighet. För att behålla sin position på marknaden och skapa långsiktiga relationer måste företag välja rätt partnerföretag. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Leverantörsrelationer.

Din email-adress: