Sökning: "Leverantörsrelationer"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet Leverantörsrelationer.

 1. 1. Det industriella leverantörsbytet : en fallstudie om ett byggföretags bytesprocess

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Malmberg; Isabella Cramner; [2018]
  Nyckelord :Bytesprocess; bytesbeteende; bytesorsaker; leverantörsrelationer; industriella relationer;

  Sammanfattning : Flertalet studier om industriellt bytesbeteende har kritiserats för att de endast fokuserat på bytesbeslutet. Detta argumenteras enbart ge en ögonblicksbild av bytet, snarare än att analysera den fullständiga bytesprocessen. LÄS MER

 2. 2. Tetra, Tillit och Transaktionskostnader

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Egon Nelson Corengia; Edvin Udén; Pierre Chatin; [2018]
  Nyckelord :Transaktionskostnader; Tillit; Långsiktighet; Opportunism; Vertikal integration; Begränsad Rationalitet Transaction cost; Trust; Long-term View; Vertical Integration; Bounded Rationality; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilken roll tillit spelar i leverantörsrelationer samt om tilliten kan vara fördelaktig för båda parter. Studien är av kvalitativ karaktär med abduktiv ansats och den empiriska datan samlades främst in från semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Relationer inom globala försörjningskedjor - hur hanteras de egentligen? : En fallstudie om hur ett svenskt detaljhandelsföretag konstruerat relationerna till sina asiatiska produktleverantörer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Rebecca Adlertz; Moa Linddal Åhlin; [2018]
  Nyckelord :Supply chains; sourcing strategies; supplier relationships; integration; information exchange; Försörjningskedjor; försörjningsstrategier; leverantörsrelationer; integrering; informationsutbyte;

  Sammanfattning : Det är inte längre enskilda företag som konkurrerar mot varandra utan snarare hela försörjningskedjor och detta påstående har varit utgångspunkten för den här studien. I takt med att handeln blir mer global, ställs företag inför utmaningar kring hur internationella relationer ska hanteras. LÄS MER

 4. 4. Eftermarknaden för byggprojekt inom kommersiella fastigheter : ett organisations- och relationsperspektiv

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Karl Gustafsson; Alex Lund Riboe; [2018]
  Nyckelord :Aftermarket; Organization; Service Marketing; Relationship management Theory; Warranty; Quality; Eftermarknad; Organisation; Servicemarknadsföring; Kund-leverantörsrelationen; Garanti; Kvalitet;

  Sammanfattning : Inom de flesta industrier är konkurrensen hård, byggindustrin är inget undantag. Ett sätt att stå sig stark på marknaden är att finna andra konkurrensmedel än de traditionella: pris och kvalitet. Detta examensarbete syftar att undersöka eftermarknadens betydelse för entreprenadbolag och fastighetsägare. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av goda leverantörsrelationer via CRM-system

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Alex Silfvergren; [2018]
  Nyckelord :CRM; CRM-systems; supplier; supplier relationships; relationships; CRM; CRM-system; leverantörer; leverantörsrelationer; relationer;

  Sammanfattning : Gotlands Slagteri är ett företag som bedriver produktion av kött och charkvaror. Verksamheten bygger på långsiktiga relationer mellan såväl leverantörer som kunder, och som vilken relation som helst krävs omtanke och underhållsarbete för att de skall kvarstå. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Leverantörsrelationer.

Din email-adress: