Sökning: "Lex Sarah"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Lex Sarah.

 1. 1. Lex Sarah- Kvalitet för dig, mig eller brukaren?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Astrid Steenberg; Erica McLoughlin; [2017]
  Nyckelord :Lex Sarah; quality; operational developers; missconduct; social services; user influence; control instrument; Lex Sarah; kvalitet; kvalitetsutvecklare; missförhållande; socialtjänsten; brukarinflytande; kontrollverktyg;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to understand in what ways the law of Lex Sarah contributes to quality within the Swedish social services. The legislation of Lex Sarah aims to ensure quality assurance of social services by eliminating misconduct. Operational developers are keyactors in the investigation process of Lex Sarah. LÄS MER

 2. 2. "Vi räddade en jäkla massa ungar” : en kvalitativ studie om hur chefers ledarskap påverkades av det ökade mottagandet av ensamkommande barn hösten 2015

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Saba Rupia Löfberg; Maria Olsson; [2016]
  Nyckelord :socialtjänst; ledarskap; ledarstil; mottagande; ensamkommande barn; kris; Lex Sarah;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how managerial leadership was influenced by the increased reception of unaccompanied children in autumn 2015; based on six qualitative interviews with managers of the receipt of social services. The interviews were analyzed using a hermeneutic approach where parts of the theory of Resilience and Human service organizations were used for interpretation. LÄS MER

 3. 3. Lex Sarah : Vad händer sen?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Malin Nordh; [2015]
  Nyckelord :lex Sarah; SAS; IVO; process; report;

  Sammanfattning : This paper aims to find out what lex Sarah is and how the process looks like when it comes to the investigation, from reporting to registration to the IVO, the inspection of health and social care. Who investigates, the objective of the lex Sarah and how many cases of reports that comes to registration from the year between 2010-2014. LÄS MER

 4. 4. Lex Sarah : En kvalitativ studie om hur enhetschefer inom äldreomsorgen beskriver sina kunskaper och användning av Lex Sarah

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jenny Andersson; [2015]
  Nyckelord :: Ledarskap. missförhållande; rutiner; organisationskultur och äldreomsorg;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en ökad förståelse för hur enhetschefer inom äldreomsorgen beskriver hur de ser på och använder Lex Sarah, vilka kunskaper som finns i ämnet och hur de resonerar runt ordet missförhållande. Studien är kvalitativ och bygger på semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Lex Sarah - Man skäller inte på den som förstår och kränker inte den som man respekterar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sara Brus Stelhof; Sabina Siversson; [2014]
  Nyckelord :individual- and family section; social worker; Lex Sarah; social services; socialsekreterare; individ- och familjeomsorg; socialtjänst; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study is a qualitative study, based upon interviews with five individuals and one focus group; with three individuals. The aim of the study was to analyse social workers experience of the Swedish law lex Sarah in their professional work in the individual- and family section in four social services in Skåne in Sweden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Lex Sarah.

Din email-adress: