Sökning: "Libraries"

Visar resultat 1 - 5 av 845 uppsatser innehållade ordet Libraries.

 1. 1. Lite störigt när någonting är ’ogooglingsbart’ : Civilingenjörsstudenters informationssökningsbeteende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emil Svensson; [2018]
  Nyckelord :Informationssökningsbeteende; civilingenjörsstudenter; informationssökning; ingenjörer; Allen Foster; Christine Urquhart; ”En icke-linjär modell för informationssökning”;

  Sammanfattning : This bachelor's thesis examines the information-seeking behavior of Swedish engineering students. In comparison with research conducted on professional engineers there is little known about engineering students. The previous research is limited in providing an in-depth understanding of the information-seeking behavior of engineering students. LÄS MER

 2. 2. Att packa in historien - Beslutandeprocesser, etik och praktik applicerade på ompackning av historiska samlingar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Magdalena L Midtgaard; [2017-09-26]
  Nyckelord :Historic library collections; values of relative humidity RH inside boxes and capsules; conservation ethics; collection management;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård 2017, 60 hp Avancerad nivå 27.... LÄS MER

 3. 3. Vem orkar vara på biblioteket? En studie om hur folkbibliotek arbetar med att särskilt uppmärksamma personer med utmattningssyndrom, en psykisk funktionsnedsättning.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM

  Författare :Lotta William-Olsson; [2017]
  Nyckelord :ALM; burnout; critical disability theory; exhaustion syndrome; mental disabilities; libraries; library and information science; ABM; bibliotek; biblioteks- och informationsvetenskap; folkbibliotek; psykisk funktionsnedsättning; utmattningssyndrom.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : A section of the Swedish library act stipulates that libraries are to pay specific attention to people with disability. Exhaustion syndrome is a mental disability that in recent years has started to grow rapidly in numbers. LÄS MER

 4. 4. Post-quantum algorithms for digital signing in Public Key Infrastructures

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Mikael Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :Post-quantum algorithms; Digital signature algorithms; Public Key Infrastructures;

  Sammanfattning : One emerging threat to Public Key Infrastructures is the possible development of large-scale quantum computers, which would be able to break the public-key cryptosystems used today. Several possibly post-quantum secure cryptographic algorithms have been proposed but so far they have not been used in many practical settings. LÄS MER

 5. 5. Det är användarna det handlar om, inte böckerna : En studie om hur nya bibliotekarier ser på sitt yrke

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Andreas Hannervik; [2017]
  Nyckelord :Yrkesidentitet; bibliotekarieidentitet; folkbibliotekarie;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to find out how newly employed librarians experience the library profession in relation to the head of department's view. The questions my study is based on are as follows: What is newly employed librarians view of their occupational role, professional identity and library studies? Which librarian identity is most prominent among my informants? How do the informants feel that the job prospects look like? The method for the study has been semi-structured interviews with five public librarians and two library department heads. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Libraries.

Din email-adress: