Sökning: "Lijin Pan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lijin Pan.

  1. 1. Which Factors Explain Stock Returns on the Shanghai Stock Exchange Market? : A Panel Data Analysis of a Young Stock Market

    Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Avd.)

    Författare :Lijin Pan; [2012]
    Nyckelord :Panel data analysis; CAPM; Shanghai Stock Exchange market; stock return; systematic risk; book-to-market value; number of trades;

    Sammanfattning : This paper studies factors that influence the stock return on the Shanghai Stock Exchange (SSE) market. To achieve this goal, a stock-fixed effects model is estimated using a panel data sample comprising 100 companies listed on the SSE market during the 72-month period from January 2002 to December 2007. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Lijin Pan.

Din email-adress: