Sökning: "Lijphart"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Lijphart.

 1. 1. Långfredagsavtalet och Nordirland : Konsensusdemokrati eller ej?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Fredrik Sjömar; [2018]
  Nyckelord :Nordirland; Långfredagsavtalet; Konsensusdemokrati; Lijphart;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate if Northern Ireland and the Good Friday agreement are examples of Consociotional Democracy. According to the theory of Consociotional democracy it will create stability in divided societies. LÄS MER

 2. 2. Dö, den traditionella demokratins räddare eller förrädare : En kvalitativ textanalys av debatten om decemberöverenskommelsen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Erik Mellander; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aftermath of the Swedish general elections of 2014 was a rare political incident, compared to previous elections in Sweden. The fact that the political party Swedish Democrats became the third biggest party meant that it had enough of seats in the parliament that neither the winning government including the Social Democrats and the Green Party, with support from the Left Party, nor the Alliance including the Moderate Party, the Centre Party, the Liberals and the Christian Democrats could get a majority of the parliament. LÄS MER

 3. 3. Svensk lokaldemokrati under förändring : - en jämförande studie med fokus på konflikt och samförstånd i politisk kultur

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Petra Nylander; [2015]
  Nyckelord :politisk kultur; majoritetsstyre; kommunal parlamentarism; lokal demokrati; konflikt; samförstånd;

  Sammanfattning : Den svenska lokaldemokratin som karaktäriseras av samförstånd har utsatts för ett antal utmaningar under 1900-talet. Ett exempel på en sådan utmaning är en beteendemässig övergång till ett majoritetsliknande styre; som inte går i linje med samlingsstyret som utgör en grund i svensk kommunpolitik. LÄS MER

 4. 4. Vem är det som bestämmer?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Johansson; Emma Edström; [2014]
  Nyckelord :Afrika; Botswana; Zimbabwe; Lijphart; Konsensusdemokrati; Valsystem; Valspärrar; Valkrets; Fred; Majoritärt Valsystem; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna jämförande fallstudie är att undersöka huruvida valsystemet som institution påverkar länderna Botswana och Zimbabwes grad av fred. De båda presidentiella demokratierna har ett majoritärt valsystem och vi har undersökt valsystemens beståndsdelar utifrån Arend Lijpharts teori om valsystem. LÄS MER

 5. 5. Spanien, ett statsskick i disharmoni - En fallstudie av federalismens effekter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alma Källén; Martin Lindahl; Madeleine Anderberg; [2014]
  Nyckelord :Spanien; Federalism; Konfliktlinjer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I följande undersökning ämnar vi titta närmare på problematiken kring konfliktlinjerna i Spanien som rör frågan om självständighet. De rikare regionerna i Spanien driver en önskan om mer autonomi och i de allvarligaste fallen; påtryckningar om självständighet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Lijphart.

Din email-adress: