Sökning: "Lika"

Visar resultat 1 - 5 av 6581 uppsatser innehållade ordet Lika.

 1. 1. FACEBOOKS MÖJLIGHETER OCH RISKER En studie om svenska kommuners användande av Facebook

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Joacim Schmidt; [2017-06-12]
  Nyckelord :Facebook; sociala medier; kommuner; kvalitativ innehållsanalys; neoinstitutionell organisationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats att utröna vilka möjligheter och vilka risker som svenska kommuner identifierar med ett användande av Facebook (och andra sociala medier) och om uppfattningen om dessa möjligheter skiljer sig mellan olika stora kommuner. Teorier om sociala medier och neoinstitutionell organisationsteori. LÄS MER

 2. 2. Verifiering av Piotroskis F-värde strategi - En kvantitativ undersökning pånordamerikanska börsen under tidsperioden 2005-2009

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Enes Sahman; Jonny Liljander; [2017-06-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammandragSyftet med denna uppsats är att verifiera Piotroskis strategi (2002) på den nordamerikanskabörsen under tidsperioden 2005–2009. Baserat på denna strategi och resultatet ges förslag påhur denna strategi kan på ett mer effektivt sätt utnyttja den historiska data för att åstadkommahögre avkastning än marknaden. LÄS MER

 3. 3. Att skapa en terapeutisk relation Arbetsterapeuters professionella resonemang vid det första individuella mötet inom öppenpsykiatri

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ida Ignell; Maria Adolfsson; [2017-05-31]
  Nyckelord :Occupational Therapy; Patient Participation; Interpersonal Relations; Mental Health; Occupational Therapists;

  Sammanfattning : BakgrundArbetsterapeuten arbetar under hälso- och sjukvårdslagens mål, vilket är att hela befolkningen ska få vård på lika villkor. Inom arbetsterapi är bemötande och personens delaktighet centralt. LÄS MER

 4. 4. Äldre immigranters upplevelser av att delta i kommunala träffpunkter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ida Gullberg; Diana Sammak Bashi; [2017-04-24]
  Nyckelord :Kvalitativ forskning; Socialt deltagande; Äldre; Immigranter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delaktighet är ett viktigt begrepp inom arbetsterapi. Alla människor har rätt attdelta i meningsfulla aktiviteter som stärker deras sociala inklusion i samhället. Många äldreimmigranter upplever ensamhet och känner sig socialt isolerade. Ett sätt att bryta isoleringenär att gå till kommunala träffpunkter. LÄS MER

 5. 5. Beslut under ett turbulent år - En studie om beslutsfattande av tjänstemännen inom Verksamhetsområde Integration

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Igor Persson; Marina Mekh; [2017-03-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  BakgrundSveriges förvaltningars möjlighet att fullfölja sin lagstadgade uppgift om flyktingmottagande sattes under stor press i samband med flyktingsituationen 2015/2016. För tjänstemännen innebar mottagandet en stor påfrestning eftersom resurserna inte var anpassade för det stora antalet flyktingar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Lika.

Din email-adress: