Sökning: "Lili Garay Katona"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lili Garay Katona.

  1. 1. INFLUENCIA INTERLINGÜÍSTICA EN ADQUISICIÓN DE NUEVAS LENGUAS. Estudio realizado con estudiantes multilingües de un instituto sueco

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Lili Garay Katona; [2017-08-02]
    Nyckelord :spanska; flerspråkighet; modersmål; målspråk; språkligt inflytande; inställning; gymnasiet; Sve-rige; multilingüismo; lengua primera; lengua meta; influencia interlingüística; actitud; instituto; Suecia;

    Sammanfattning : De flesta studier om andraspråksinlärning kretsar kring modersmålets (L1) påverkan när det gäller språkinlärning där man inte brukar ta hänsyn till personens hela språkbakgrund som kan vara rele-vant när man lär sig ett nytt språk. Syftet med denna studie är att utforska hur elevernas egna språk-bakgrund aktiveras när de stöter på ett helt nytt språk, i det här fallet spanskan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Lili Garay Katona.

Din email-adress: