Sökning: "Linda Burefors"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Burefors.

  1. 1. Blivande pappor. Upplevelser under graviditeten och behov i mötet med barnmorskan

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Linda Burefors; [2013-06-11]
    Nyckelord :pappor; upplevelser; graviditet; behov; barnmorska; litteraturöversikt;

    Sammanfattning : Att bli pappa är en av de största förändringarna en man kan uppleva i sitt liv. Sedan flera år till-baka har den svenska mödrahälsovården arbetat aktivt för att involvera blivande pappor tidigt i kvinnors graviditet. Även internationellt ses en trend att medvetet stödja blivande och nyblivna fäder. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Linda Burefors.

Din email-adress: