Sökning: "Linda Nöjd"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Linda Nöjd.

 1. 1. Barnmorskors erfarenheter och upplevelser av spiralinsättning - En intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Annika Ekström; Linda Afzelius; [2018-02-05]
  Nyckelord :barnmorska; erfarenhet; kvalitativ innehållsanalys; preventivmedel; spiral; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har barnmorskorna en unik roll som preventivmedelsrådgivare. De förskriver ca 80% av hormonell antikonception och sätter in fler spiraler än läkare. Barnmorskor har störst samlad erfarenhet av spiralinsättning men det finns ingen tidigare forskning om hur barnmorskor upplever detta. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av vård vid riklig postpartumblödning

  Magister-uppsats,

  Författare :Isaura Amiri; Linda Björkgren; [2018-01-18]
  Nyckelord :Postpartumblödning; upplevelse; förlossningsvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I världen, och då främst i låginkomstländer är postpartumblödning den främsta orsaken till mödradödlighet. Att postpartumblödning leder till mortalitet i Sverige är väldigt ovanligt. LÄS MER

 3. 3. Bli den bästa kvinnan : En kvantitativ innehållsanalys av självhjälpstexter i Veckorevyn från 1937 till 2017

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Linda Born; Therese Hallqvist; [2017]
  Nyckelord :Identitet; självförbättring; tidskrifter; tilltal; Veckorevyn;

  Sammanfattning : Syftet i denna C-uppsats är att undersöka hur tidningen Veckorevyn vill att kvinnor ska korrigera sig själva och hur det budskapet förmedlats och förändrats sedan 1937 till och med 2017. Veckorevyns självhjälpstexter studeras inom kategorierna skönhet, relationer, fysisk hälsa och själslig hälsa och då studeras vilka tips tidningen har för att läsaren ska bli den bästa versionen av sig själv. LÄS MER

 4. 4. Kontaktmannaskap på anstalt. - - En studie om intagnas upplevelser av maktrelationer

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kristina Bernhardsson; Linda Henrikson; [2010-03-08]
  Nyckelord :: Kontaktmannaskap; intagen; anstalt; bemötande; makt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att på Högsboanstalten i Göteborg undersöka vilken betydelse kontaktmannaskapet har för den intagne och hur den intagne upplever kontaktmannarelationen. Vi har också undersökt hur delaktig den intagne själv är i samarbetet med kontaktmannen vad gäller att ta ansvar för och påverka sin situation. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse mellan hundskolans och Svenska Brukshundklubbens kursdeltagare i Skaraborg

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Linda Strohmaier; [2008]
  Nyckelord :hund; svenska; brukshundklubben; brukshundklubbens; hundskola; brukshundklubb; bruks; brukshund; kurs; skaraborg; kursdeltagare; ras; rasval; jämförelse; kurs; kursverksamhet; instruktör; instruktörer; skara; enkät;

  Sammanfattning : The aim with the present study was to investigate whether there is a difference between the course participants who find their way to the dog-school respective the Swedish Working Dog Association. The study have focused on four issues; why the course participants have chosen the dog-school respectively the Swedish Working Dog Association, why the participants bought their dog, if the participants are satisfied with their dogs and if it is more likely that they turn to the dog-school's than to the Swedish Working Dog Association with their first dog? Course participants from two dog-schools and from two of the local clubs belonging to the Swedish Working Dog Association in Skaraborg, Sweden, answered a questionnaire. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Linda Nöjd.

Din email-adress: