Sökning: "Linda Nöjd"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Linda Nöjd.

 1. 1. Bli den bästa kvinnan : En kvantitativ innehållsanalys av självhjälpstexter i Veckorevyn från 1937 till 2017

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Linda Born; Therese Hallqvist; [2017]
  Nyckelord :Identitet; självförbättring; tidskrifter; tilltal; Veckorevyn;

  Sammanfattning : Syftet i denna C-uppsats är att undersöka hur tidningen Veckorevyn vill att kvinnor ska korrigera sig själva och hur det budskapet förmedlats och förändrats sedan 1937 till och med 2017. Veckorevyns självhjälpstexter studeras inom kategorierna skönhet, relationer, fysisk hälsa och själslig hälsa och då studeras vilka tips tidningen har för att läsaren ska bli den bästa versionen av sig själv. LÄS MER

 2. 2. Kontaktmannaskap på anstalt. - - En studie om intagnas upplevelser av maktrelationer

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kristina Bernhardsson; Linda Henrikson; [2010-03-08]
  Nyckelord :: Kontaktmannaskap; intagen; anstalt; bemötande; makt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att på Högsboanstalten i Göteborg undersöka vilken betydelse kontaktmannaskapet har för den intagne och hur den intagne upplever kontaktmannarelationen. Vi har också undersökt hur delaktig den intagne själv är i samarbetet med kontaktmannen vad gäller att ta ansvar för och påverka sin situation. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse mellan hundskolans och Svenska Brukshundklubbens kursdeltagare i Skaraborg

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Linda Strohmaier; [2008]
  Nyckelord :hund; svenska; brukshundklubben; brukshundklubbens; hundskola; brukshundklubb; bruks; brukshund; kurs; skaraborg; kursdeltagare; ras; rasval; jämförelse; kurs; kursverksamhet; instruktör; instruktörer; skara; enkät;

  Sammanfattning : The aim with the present study was to investigate whether there is a difference between the course participants who find their way to the dog-school respective the Swedish Working Dog Association. The study have focused on four issues; why the course participants have chosen the dog-school respectively the Swedish Working Dog Association, why the participants bought their dog, if the participants are satisfied with their dogs and if it is more likely that they turn to the dog-school's than to the Swedish Working Dog Association with their first dog? Course participants from two dog-schools and from two of the local clubs belonging to the Swedish Working Dog Association in Skaraborg, Sweden, answered a questionnaire. LÄS MER

 4. 4. Lönsamt arbete : en studie av belöningssystem och motivation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Linda Sandin; Gisella Herrera; [2007]
  Nyckelord :Organisation;

  Sammanfattning : Att kunna motivera sina arbetare för att dem ska kunna prestera bättre på arbetsplatsen har varit grogrunden till utvecklandet av belöningssystem. Dessa system är ofta prestationsgrundande och ger en extra inkomst till de högpresterande. LÄS MER

 5. 5. Jag är nöjd, men... : Tonårsflickors tankar kring vikt, kropp och ideal.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Karin Ericson; Linda Svensson; [2006]
  Nyckelord :tonårsflickor; vikt; kropp; ideal;

  Sammanfattning : Enligt psykodynamiska och kognitiva utvecklingsteorier är det, på grund av de stora psykologiska och fysiologiska förändringar som sker under denna period i livet, vanligt att flickor i tonåren oroar sig över sin egen vikt och kropp. Tidigare forskning påvisar att den ständiga exponeringen av smala idealkroppar, som existerar i mode- och mediavärlden, förvärrar missnöjet över den egna kroppen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Linda Nöjd.

Din email-adress: