Sökning: "Linda Nordqvist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Linda Nordqvist.

 1. 1. Bakkassen - En praktisk studie kring utformandet av en användbar och förtroendeingivande webbapplikation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Ludvig Billberg; Linda Fredriksson; Markus Häggblad; Sanna Jansson-Nordqvist; Johan Nilsson; Niklas Nyberg; Viktor Stenström; Hampus Strandqvist; Ivan Öhrman; [2016]
  Nyckelord :web application; usability; trust; shake and bake; webbapplikation; bakkassen; förtroende; användbar; bakning;

  Sammanfattning : The report deals with the experiences and results that arose during the development of the webapplication Bakkassen, a web shop where visitors can order pre-portioned ingredients to bread andpastries. The main objective of the report is to answer a question about how to design a usable andtrustworthy web application. LÄS MER

 2. 2. ”Det viktiga är inte att alla leker med alla, utan att alla har någon” - En kvalitativ studie om barns samspel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Beatrice Lindoff; Linda Nordqvist; [2015]
  Nyckelord :Grupp; pedagoger; samspel; tillhörighet;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att utifrån pedagogernas perspektiv studera hur tillhörighet i grupp skapas. Detta gör vi genom att undersöka och analysera barns samspel i förskolan. Det har vi genomfört genom en kombination av en kvalitativ- och kvantitativ studie. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan belöningssystem och ekonomiskt resultat

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caroline Olsson; Linda Nordqvist; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Omvårdnad vid central venkateter - Sjuksköterskans ansvarsområde - En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Linda Erlandsson; Cecilia Nordqvist Nilsson; [2007-01-11]
  Nyckelord :aseptik; aseptic technique; central venkateter; central venous catheter; förbandstyp; complications; komplikationer; dressing type; litteraturstudie; dressing change frequency; omläggningsfrekvens; literature review; omvårdnad; nursing;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa litteratur gällande olika typer av förband samt omläggningsfrekvens vid omvårdnad av central venkateter. Författarna har gjort en systematisk litteraturstudie och följt Goodmans sju steg i forskningsprocessen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Linda Nordqvist.

Din email-adress: