Sökning: "Lindh Björklund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lindh Björklund.

 1. 1. Kommunikation i matematik. En kvalitativ studie av kommunikationen i matematikundervisning i åk 8

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anette Bryngelv; Anna Lindh Nestor; [2014-04-28]
  Nyckelord :kommunikation; matematik;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie var att belysa betydelsen av kommunikation för elevers möjligheter att utveckla förmågor och kunskaper i matematik, och då med fokus på elever i behov av särskilt stöd.Teori:Vi utgick från ett sociokulturellt perspektiv där språket är den bro som förbinder social interaktion och individers tänkande. LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevelse av information i samband med en radiologisk undersökning eller behandling – en litteraturstudie

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Caroline Björklund; Maria Frimodig Lindh; [2007-07-17]
  Nyckelord :patient; radiologi; omvårdnad; information; tillfredställelse; oro; delaktighet;

  Sammanfattning : Information är en viktig del i arbetet med människor. Jean Watson beskriver i sin omvårdnadsteori hur information kan reducera stress, rädsla och ångest samt öka möjligheten att förutsäga vad som kommer att hända. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Lindh Björklund.

Din email-adress: