Sökning: "Linnéa Westerlund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Linnéa Westerlund.

 1. 1. Incitament i upphandling för att främja leverantörsutveckling i bygg- och anläggningsbranschen : En fallstudie vid en statlig myndighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linnea Johansson; Amanda Westerlund; [2017]
  Nyckelord :Supplier development; supplier performance management; incentives and bonuses; procurement; supplier relations; Leverantörsutveckling; leverantörsuppföljning; incitament och bonus; upphandling; leverantörsrelationer;

  Sammanfattning : En väl fungerande offentlig upphandling är avgörande för att klara de förändringar som vår omvärld står inför. Konkurrensen och effektiviteten inom bygg- och anläggningsbranschen beskrivs ofta som lägre än i andra branscher. LÄS MER

 2. 2. Utformning av metodik för effektivisering av produktionslayout : En fallstudie hos Eco Log Sweden AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Linnéa Westerlund; Martina Wåågh; [2016]
  Nyckelord :Produktionslayout; Effektivisering; Metodik; Fallstudie; Materialflöde; Systematisk layoutplanering; Layout; Lean; Processflödesanalys;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to design a methodology to streamline layouts for production and associated material flow. In order to test and evaluate the methodology a case study was performed at Eco Log Sweden AB, a company in Söderhamn producing forestry Machines. LÄS MER

 3. 3. Radiant floor cooling systems - A measurement and simulation study

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Josef Johnsson; Linnéa Westerlund; [2012]
  Nyckelord :COMSOL Multiphysics; Radiant floor cooling; Radiant floor heating;

  Sammanfattning : Radiant floor cooling systems have been around for quite some time now, but are not extensively used or much talked about in the industry. The background for this thesis lies in a question formulated by a HVAC – consultancy firm, wanting to know if the radiant floor cooling system they had installed worked in an adequate way regarding given cooling effects. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Linnéa Westerlund.

Din email-adress: