Sökning: "Linn Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Linn Johansson.

 1. 1. Feeling blue or pink? Depressionsvård ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Johansson; Linn Svedjeland Ödlund; [2018-01-25]
  Nyckelord :genus; depression; jämlikhet; makt; intersektionalitet; vårdrelation; bemötande; attityder; personcentrerad vård; genusbias; normer; stigma; relationer; symtom; omvårdnad; coping; Hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Hälso- och sjukvård ska bedrivas jämlikt och sjuksköterskor ska arbeta för enjämlik vård. Genusskillnader existerar dock i hälso- och sjukvården och genusbias utgörhinder för jämlik vård. LÄS MER

 2. 2. "Det är vår skyldighet" : En kvalitativ studie om hur mentorer i skolor får ta del av och handskas med elever som har föräldrar med missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Martina Karlsson; Linn Johansson; [2018]
  Nyckelord :Missbruk; skola; samverkan; socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur mentorer i skolan får kännedom om att elever har en eller flera föräldrar som missbrukar, hur arbetet med dessa elever ser ut samt hur samverkan med andra instanser fungerar. Datainsamling skedde i form av semistruktuerade intervjuer med fem stycken mentorer på olika skolor. LÄS MER

 3. 3. Förr eller senare exploderar jag : – Från bok till film, en adaptionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linn Johansson; [2018]
  Nyckelord :Förr eller senare exploderar jag; The fault in our stars; John Green; från bok till film; adaption; komparation; cancer; barncancer; sjukdom;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar John Greens bok Förr eller senare exploderar jag (2013), som är översatt av Ylva Stålmarck och Josh Boones film med samma titel (2014). Syftet med analysen är att ta reda på hur ett svårt ämne, i detta fall cancer, skildras i boken respektive filmen. LÄS MER

 4. 4. Att leva med ALS : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Simone Samuelsson; Linn Sjölin Johansson; [2018]
  Nyckelord :Amyotrofisk lateralskleros; förändrad livssituation; kvalitativ; personcentrerad omvårdnad; upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Make way for the Artificial Intelligence train : A qualitative case study investigating the internationalization of Swedish AI firms, as well as the drivers and barriers affecting their process.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Linn Johansson; Marcus Persson; [2018]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; AI; Innovation; Internationalization; Networks; Barriers; Drivers;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to investigate and analyse the internationalization of Swedish SMEs operating within the artificial intelligence industry, as well as to identify the drivers and barriers that influence the process. The methodology chosen for the research was to conduct a qualitative multiple case study with different Swedish AI firms with international operations through an abductive approach. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Linn Johansson.

Din email-adress: