Sökning: "Linn Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Linn Johansson.

 1. 1. Folkbokföringens ettårskrav i förhållande till rätten till fri rörlighet för arbetstagare och arbetssökande inom EU - En undersökning av Skatteverkets tillämpning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linn Johansson; [2018-09-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En person som blir folkbokförd i Sverige för första gången tilldelas ett personnummer som utgör en unik identitetsbeteckning. I mångt och mycket kan personnumret ses som en nyckel till det svenska samhället då det används till många saker och avsevärt underlättar en persons vardagsliv i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Feeling blue or pink? Depressionsvård ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Johansson; Linn Svedjeland Ödlund; [2018-01-25]
  Nyckelord :genus; depression; jämlikhet; makt; intersektionalitet; vårdrelation; bemötande; attityder; personcentrerad vård; genusbias; normer; stigma; relationer; symtom; omvårdnad; coping; Hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Hälso- och sjukvård ska bedrivas jämlikt och sjuksköterskor ska arbeta för enjämlik vård. Genusskillnader existerar dock i hälso- och sjukvården och genusbias utgörhinder för jämlik vård. LÄS MER

 3. 3. "Det är vår skyldighet" : En kvalitativ studie om hur mentorer i skolor får ta del av och handskas med elever som har föräldrar med missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Martina Karlsson; Linn Johansson; [2018]
  Nyckelord :Missbruk; skola; samverkan; socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur mentorer i skolan får kännedom om att elever har en eller flera föräldrar som missbrukar, hur arbetet med dessa elever ser ut samt hur samverkan med andra instanser fungerar. Datainsamling skedde i form av semistruktuerade intervjuer med fem stycken mentorer på olika skolor. LÄS MER

 4. 4. Med medborgarengagemang som utgångspunkt - Samverkan för hållbar utveckling i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Linn Johansson; Heidi Svensson; [2018]
  Nyckelord :Sustainable Urban Development; Citizen Engagement; Participation; Involvement; Democracy; Ekologiskt fotavtryck; Hållbar stadsutveckling; Delaktighet; Deltagande; Dialog; Demokrati;

  Sammanfattning : I takt med att städerna växer ökar även deras negativa miljöpåverkan, städerna står idag för cirka 70 procent av världens koldioxidutsläpp. Städerna och dess medborgare har en betydande roll i arbetet med att minska miljöpåverkan och uppnå en hållbar utveckling vilket tydliggörs i de globala målen. LÄS MER

 5. 5. Förr eller senare exploderar jag : – Från bok till film, en adaptionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linn Johansson; [2018]
  Nyckelord :Förr eller senare exploderar jag; The fault in our stars; John Green; från bok till film; adaption; komparation; cancer; barncancer; sjukdom;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar John Greens bok Förr eller senare exploderar jag (2013), som är översatt av Ylva Stålmarck och Josh Boones film med samma titel (2014). Syftet med analysen är att ta reda på hur ett svårt ämne, i detta fall cancer, skildras i boken respektive filmen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Linn Johansson.

Din email-adress: