Sökning: "Linn Kanter Pergament"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linn Kanter Pergament.

 1. 1. Den svenska synden - Om fri pornografi och kriminaliserad prostitution i 6 kap. brottsbalken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linn Kanter Pergament; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mellan prostitution och pornografi kan det anses råda viss konvergens, båda typerna av kommersiellt sex inbegriper ett skede där sexuella tjänster företas i utbyte mot ersättning. Sedan företeelserna i allt större utsträckning organiserats på internet har de blivit än svårare att skilja åt. LÄS MER

 2. 2. Hämndporr - Om lämplig rättstillämpning utifrån skyddsintressen och slut-shaming

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linn Kanter Pergament; [2015]
  Nyckelord :skyddsintresse; slut-shaming; hämndporr; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hämndporr innebär publicering eller spridning av naken- eller sexbilder föreställande någon annan, främst på internet. Även filmer förekommer. Detta sker utan samtycke från den som figurerar. Det är i dagsläget debatterat huruvida hämndporr fortsättningsvis, liksom idag, ska anses falla under ärekränkningsbrottet förtal (5 kap. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Linn Kanter Pergament.

Din email-adress: