Sökning: "Linnea Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Linnea Svensson.

 1. 1. Non-energy benefits and profitability of energy efficiency measures

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för rymd-

  Författare :Linnéa Svensson; Tove Udd; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Fast track-vård inom ortopedi : Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i Nordirland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linnea Samsson; Kajsa Svensson; [2018]
  Nyckelord :fast track; snabba vårdförlopp; individuell vård; sjuksköterska; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Artros är en vanlig ledsjukdom som i svåra fall kräver operation. Snabba vårdförlopp, eller fast track-program, har utvecklats för att snabba på den perioperativa vården och patientens återhämtning, minska komplikationer samt sänka kostnader. LÄS MER

 3. 3. Den utvecklande konsumentrollen : En komparativ studie av generation X och generation Z gällande individens perspektiv angående tankar om inköp av kläder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Hamrén; Rebecca Ludvigsson Svensson; [2018]
  Nyckelord :Konsumentroll; Generation X; Generation Z; Identitet; Rollidentitet; Grundad teori;

  Sammanfattning : Under de senaste 25 åren har det skett en utveckling av internet och i vilken omfattningen internet används (Handelns historia, u.å.). Detta har möjliggjort en ökad kommunikation och större möjligheter till konsumtion för individer, där fysiska butiker varit det dominerande alternativet tidigare. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers syn på barns inflytande i inomhusmiljön : En studie om hur pedagoger belyser arbetet med barns inflytande i inomhusmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Linnea Svensson; [2018]
  Nyckelord :Preschool; influence; indoor environment; children s perspective and child perspective; Förskola; inflytande; inomhusmiljö; barns perspektiv; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att belysa hur pedagogerna beskriver deras arbete med barns inflytande i inomhusmiljön på förskolan.  1.   Hur involveras barnen i arbetet med inomhusmiljön?  2.   Hur synliggör pedagogerna barnens inflytande i inomhusmiljön?  3. LÄS MER

 5. 5. Tills döden skiljer oss åt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Therese Elgström; Linnéa Svensson; [2017]
  Nyckelord :Erfarenheter; Hospice; Närstående; Palliativ vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: För många personer är döden obehaglig och skrämmande. Palliativ vård ger en helhetsvård till den som diagnostiserats med en dödlig sjukdom. Palliativ vård kan delas in i två olika faser, allmän och specialiserad palliativ fas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Linnea Svensson.

Din email-adress: