Sökning: "Linnea Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Linnea Svensson.

 1. 1. Tills döden skiljer oss åt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Therese Elgström; Linnéa Svensson; [2017]
  Nyckelord :Erfarenheter; Hospice; Närstående; Palliativ vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: För många personer är döden obehaglig och skrämmande. Palliativ vård ger en helhetsvård till den som diagnostiserats med en dödlig sjukdom. Palliativ vård kan delas in i två olika faser, allmän och specialiserad palliativ fas. LÄS MER

 2. 2. "Det ska ju vara något positivt att kunna flera språk!" : En studie om förskollärares upplevelser av flerspråkiga barns inflytande i förskolans miljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Evelina Svensson; Linnéa Löfgren Helge; Nikita Österberg; [2017]
  Nyckelord :Förskola; Flerspråkighet; Modersmål; Inflytande; Miljö; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilka upplevelser och erfarenheter förskollärare har av flerspråkiga barns inflytande i förskolans miljöer. I studien undersöktes hur förskollärares upplevelser och erfarenheter ligger till grund flerspråkiga barns möjligheter till inflytande, och om deras modersmål tas tillvara på i de miljöer de vistas i. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar kvinnors livskvalitet efter hysterektomi vid gynekologiska benigna åkommor : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maya Häggblad; Linnea Svensson; [2017]
  Nyckelord :Benign gynecologic condition; hysterectomy; quality of life; Benigna gynekologiska åkommor; hysterektomi och livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Benigna gynekologiska åkommor är något som påverkar kvinnors hälsa och livskvalitet. Hysterektomi är den andra vanligaste operationen inom gynekologin och kvinnor som är drabbade av benigna gynekologiska åkommor kan genomgå en hysterektomi som behandling. Livskvaliteten påverkas även av att genomgå en hysterektomi. LÄS MER

 4. 4. Främja patientens delaktighet i den egna vården vid svårläkta sår

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Frida Lindeberg; Linnea Svensson; [2017]
  Nyckelord :Delaktighet; egenvård; omvårdnad; svårläkta sår;

  Sammanfattning : Personen som drabbats av ett svårläkt sår kan uppleva ett fysiskt och psykiskt lidande. Detta kan utmärkas av smärta, lukt, begränsat socialt liv, stress, känsla av värdelöshet och hopplöshet. Något som kan öka välbefinnandet är delaktighet genom egenvård. LÄS MER

 5. 5. Trådlös Övervakning av Inomhusklimat och PIR-baserad Passageräkning : En Demonstrationsanläggning åt Sweco Position AB

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Joakim Svensson; Milad Yalda; [2017]
  Nyckelord :PIR; IoT; passageräkning; inomhusklimat; VOC; Koldioxid; Luftfuktighet; Temperatur;

  Sammanfattning : Denna rapport är ett tekniskt komplement till Johanna Hernnäs och Linnea Martinssons rapport AerQ - Ett produktutvecklingsprojekt för att läsa av inomhusklimatet. I denna rapport beskrivs designen av en demonstrationsanläggning för inomhusklimat och passageräkning bestående av två trådlösa och batteridrivna enheter för inomhusklimat respektive passageräkning och en mobilapplikation till vilket datan presenteras. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Linnea Svensson.

Din email-adress: