Sökning: "Linus Fors"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linus Fors.

  1. 1. Finansieringsmetoder i familjeföretag : en studie på familjeföretagens strategier vid investeringar

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Linus Fors; Andreas Åsman; [2017]
    Nyckelord :Family firm; Financing strategies; Pecking order; Financing methods; SME; Familjeföretag; finansieringsstrategier; pecking order; finansieringsmetoder; SME;

    Sammanfattning : Finansieringsstrategier är betydande delar i företagens uppbyggnad. Pecking order teorin (PO) beskriver den preferensordningen företag har över finansieringsmetoder vid investeringar. Däremot är familjeföretag speciella företag med en stor fientlighet mot externt kapital på grund av risken att tappa kontrollen över företaget. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Linus Fors.

Din email-adress: