Sökning: "Linus Holm"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Linus Holm.

 1. 1. The future e-governments among municipalities

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Johannes Bohm; Linus Holm; [2016]
  Nyckelord :24-timmarsmyndigheten; e-government; ; e-förvaltning; e- tjänster; digitalisering;

  Sammanfattning : Varför används inte en gemensam digital plattform som sammanställer tillgängliga e-tjänster bland kommuner? Vilka hinder finns det för att en sådan plattform utvecklas? Är det någon efterfrågan? Genom att undersöka frågorna nämnda ovan klarläggs bristen av stöd idag via webben då det skulle underlätta för medborgarna. Det existerar liknande koncept som det spekuleras om, dock inom andra användningsområden och oftast med en fokuserad riktning. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhet inom den svenska bankbranschen - En jämförande studie av banker med olika associationsformer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Martin Holm; Linus Rosdal; [2015]
  Nyckelord :Hållbarhet inom den svenska bankbranschen;

  Sammanfattning : Banker är en viktig del i samhället. Eftersom de är fundamentala för det finansiella systemet krävs krav på långsiktigt arbete. Att vara hållbarhet i sin verksamhet blir allt viktigare på grund av bland annat ökade krav från kunderna. Studien behandlar hur olika associationsformer hanterar hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. På andra sidan av medarbetarskapet : En kvalitativ studie ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Linus Linder; Maria Vestin; Robin Karlsson-Holm; [2014]
  Nyckelord :Medarbetarskap;

  Sammanfattning : Titel: På andra sidan av medarbetarskap - En kvalitativ studie ur ett medarbetarperspektivDatum: 2014-06-03Nivå: Kandidatuppsats, företagsekonomiInstitution: EST – Ekonomi, Samhälle & Teknik | Mälardalens HögskolaFörfattare: Linus Linder, Maria Vestin och Robin Karlsson-HolmHandledare: Angelina SundströmNyckelord: Medarbetarskap Frågeställning:-          Hur uppfattas implementeringen av medarbetarskap i Eskilstuna kommun?-          Vilka effekter har sättet att arbeta med medarbetarskap fått för medarbetaren?Syfte:Syftet med denna studie är att beskriva medarbetarskap samt att synliggöra de eventuella fördelar och brister som finns i det praktiska arbetet med medarbetarskap.Metod: Studien har insamlat data genom kvalitativa intervjuer för att den upplevda verkligheten, åsikter, erfarenheter och upplevelser om ämnet medarbetarskap ska synliggöras. LÄS MER

 4. 4. Entreprenörskap genom brädspel

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Robin Karlsson-Holm; Linus Linder; [2014]
  Nyckelord :Innovation; Entreprenörskap; Entreprenöriellt lärande; Spel; Simulation;

  Sammanfattning : Sammanfattning”Entreprenörskap genom brädspel”Nivå: Kandidatuppsats i Innovation - 15 HPInstitution: Akademin för Innovation, Teknik och Design (IDT)Författare: Linus Linder & Robin Karlsson-HolmTitel: Entreprenörskap genom brädspelHandledare: Erik LindhultNyckelord: Entreprenörskap, Entreprenöriellt lärande, Spel, Simulation och InnovationForskningsfrågor: Hur kan utformning av ett entreprenörskapsspel för gymnasieelever som ska driva UF-företag se ut?Syfte: Syftet med studien är att utveckla ett entreprenörskapsspel som genererar kunskaper i entreprenörskap.Metod: Författarna har genomfört en kvalitativ studie som har haft parallella metoder för insamling av förstahandskällor. LÄS MER

 5. 5. Exploring Business Models for SMEs in the Biotech Industry

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, ESOL (Entrepreneurship, Strategy, Organization, Leadership); Högskolan i Jönköping/IHH, ESOL (Entrepreneurship, Strategy, Organization, Leadership)

  Författare :Linus Holm-Bergqvist; Victor Ödmark; [2013]
  Nyckelord :Business Models; Biotech; SMEs; Sweden; Components;

  Sammanfattning : The interest in business models has lately increased, which could be traced back to the dot-com burst during the 2000s. There exists no general definition of business models. Howev-er, researchers all agree that business models are used to illustrate the design and architec-ture of the value creation process of companies. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Linus Holm.

Din email-adress: