Sökning: "Linus Knutsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linus Knutsson.

 1. 1. Vård i livets slutskede på akutmottagningen : -En litteraturöversikt om sjukvårdspersonalens erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Linus Knutsson; Ivan Stenberg; [2017]
  Nyckelord :Akutmottagning; Erfarenheter; Litteraturöversikt; Palliativ vård; Sjukvårdspersonal; Vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: En förekommande patientgrupp på akutmottagningar är patienter som befinner sig i livets slutskede. En akutmottagning förknippas med ett högt arbetstempo som präglas av en medicinteknisk miljö med mycket övervakning och kontroller. Att bedriva vård i livets slutskede är därmed en svår uppgift att utföra. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan stressnivå och extrajobb under studietiden, ur ett könsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Emma Linnér; Linus Knutsson; [2012]
  Nyckelord :Stress; extrajobb; studenter;

  Sammanfattning : Stress är ett ämne som det talas flitigt om i dagens samhälle. En hög stressnivå kan enligt tidigare forskning ha en negativ inverkan på vår hälsa. Syftet med studien var att se om det fanns någon skillnad i stressnivå mellan studenter som har extrajobb och de som inte har det. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Linus Knutsson.

Din email-adress: