Sökning: "Linus Wågberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linus Wågberg.

  1. 1. MeasureApp : Utveckling av en Android-applikation för mätning och kartvisning med hjälp av GPS

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten; Uppsala universitet/Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

    Författare :Linus Wågberg; Andreas Olsson; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The objective of this project was to develop an application for mobile phones using the Android operating system. The main goal was, with the help of GPS, to pinpoint locations, measure distance traveled and illustrate the progress on a map. Functionalities for just showing the map, fetching addresses and saving to a database was also implemented. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Linus Wågberg.

Din email-adress: