Sökning: "Liquidity risk"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade orden Liquidity risk.

 1. 1. Värdeinvestering – en hållbar strategi för överavkastning? : Ett test av investeringsstrategin F_SCORE på värdeaktier med hög book-to-market kvot

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Isak Abrahamsson; Malin Karlsson; [2018]
  Nyckelord :The efficient market hypothesis; value investing; value stocks; book-to- market ratio; fundamental analysis; anomaly; behavior finance; risk; F_SCORE; Effektiva marknadshypotesen; värdeportfölj; värdeaktie; book-to-market; fundamental analys; anomalier; beteendefinans; risk; F_SCORE;

  Sammanfattning : Syfte: Det huvudsakliga syftet är att testa om Piotroskis F_SCORE tillämpat på aktier med hög book-to-market kvot kan överavkasta marknadsportföljen samt, som en konsekvens av detta, undersöka vilken grad av marknadseffektivitet som föreligger. Det sekundära syftet är att tillföra ett kunskapsbidrag till företagsledare om relevansen i book-to-market kvoten. LÄS MER

 2. 2. Do Managers Overreact to Nature Disaster Evidence from Earthquake Events

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Chengcheng Qu; [2018]
  Nyckelord :Cash holding; Managerial behavior; Heuristic bias; Earthquake;

  Sammanfattning : This paper investigates the availability heuristic which inflates manager's perception of liquidity risk attributing to earthquake strikes. Employing the financial reporting data of Chinese listed firms, I estimate a fixed-effect model of severe earthquake events and corporate cash holding as the proxy for a firm's self-insurance coverage. LÄS MER

 3. 3. The effect of corporate liquidity and investor protection on the behaviour of distressed equity in Europe

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anneke Damhuis; [2018]
  Nyckelord :financial distress; equity returns; cash holdings; investor protection;

  Sammanfattning : This study examines the effect of corporate liquidity and investor protection on the relation between financial distress and equity returns using a European sample over the 2002-2016 period. The results show that returns are hump-shaped and decreasing for increasing default risk. LÄS MER

 4. 4. My word is my bond. Risk assessment of the Swedish mortgage portfolio

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Robert Vannerberg; Fabian Carlsson; [2017-07-25]
  Nyckelord :Swedish Mortgage Portfolio; Covered Bond; Cover Pool; House Price risk; Mortgage risk; Credit risk; Liquidity risk;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 5. 5. Liquidity risk in real estate investments from a perspective of institutional investors

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MARIA HÄGGBOM; KARIN ÅSENIUS; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Liquidity risk.

Din email-adress: