Sökning: "Liquidity risk"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden Liquidity risk.

 1. 1. Do Managers Overreact to Nature Disaster Evidence from Earthquake Events

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Chengcheng Qu; [2018]
  Nyckelord :Cash holding; Managerial behavior; Heuristic bias; Earthquake;

  Sammanfattning : This paper investigates the availability heuristic which inflates manager's perception of liquidity risk attributing to earthquake strikes. Employing the financial reporting data of Chinese listed firms, I estimate a fixed-effect model of severe earthquake events and corporate cash holding as the proxy for a firm's self-insurance coverage. LÄS MER

 2. 2. My word is my bond. Risk assessment of the Swedish mortgage portfolio

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Robert Vannerberg; Fabian Carlsson; [2017-07-25]
  Nyckelord :Swedish Mortgage Portfolio; Covered Bond; Cover Pool; House Price risk; Mortgage risk; Credit risk; Liquidity risk;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 3. 3. Forecasting Non-Maturing Liabilities

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Adrian Ahmadi-Djam; Sean Belfrage Nordström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With ever increasing regulatory pressure financial institutions are required to carefully monitor their liquidity risk. This Master thesis focuses on asserting the appropriateness of time series models for forecasting deposit volumes by using data from one undisclosed financial institution. LÄS MER

 4. 4. Deltagande i budgetprocessen : En fallstudie om vilka faktorer som bidrar till motivation och minskar slack

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Hanna Andersson; Anna Andrésson; [2017]
  Nyckelord :Budget; budget process; participation; subordinate managers; motivation; slack; communication; personality; community and cooperation; strategic planning; personal values; Budget; budgetprocess; deltagande; underordnade chefer; motivation; slack; kommunikation; personlighet; gemenskap och samarbete; strategisk planering; personliga värderingar;

  Sammanfattning : Att skapa en budget handlar om att ta fram en prognos för framtida ekonomiska resultat både vad det gäller likviditet, resultat- och balansräkningen. Den kan ha olika syften inom ett företag och kan användas för att motivera de underordnade cheferna genom att låta dem vara delaktiga i processen då det skapas mål som leder till en belöning. LÄS MER

 5. 5. The Performance of Market Risk Models for Value at Risk and Expected Shortfall Backtesting : In the Light of the Fundamental Review of the Trading Book

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Katja Dalne; [2017]
  Nyckelord :Risk Management; Financial Time Series; Value at Risk; Expected Shortfall; Monte Carlo Simulation; GARCH modeling; Copulas; Hybrid Distribution; Generalized Pareto Distribution; Extreme Value Theory; Backtesting; Liquidity Horizon; Basel regulation.;

  Sammanfattning : The global financial crisis that took off in 2007 gave rise to several adjustments of the risk regulation for banks. An extensive adjustment, that is to be implemented in 2019, is the Fundamental Review of the Trading Book (FRTB). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Liquidity risk.

Din email-adress: