Sökning: "Lisa Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden Lisa Andersson.

 1. 1. Decision Making in an Organization without Managers

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lisa Andersson; Sofia Lundgren; [2016-09-20]
  Nyckelord :Decision making; Organization without managers; Distributed leadership; Institutional theory; Social process;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. När tiden står still

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Lisa Andersson; [2016-04-21]
  Nyckelord :Konsthantverk; Keramikkonst; HDK;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. FRÅN FLYKTINGSTRÖM TILL FLYKTINGKATASTROF En studie om hur Göteborgs-Posten skildrar flyktingar, asylsökande och migranter under juli-september 2015

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Annika Andersson; Camilla Sjögren; Lisa Rask; [2016-01-25]
  Nyckelord :Flykting; Asylsökande; Migrant; Göteborgs-Posten; Dagordningsteorin;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att ta reda på hur flyktingar, asylsökande och migranter framställdesi Göteborgs-Posten under en tremånadersperiod. För att göra detta ställdes följande frågor: Hurframställs flyktingar, asylsökande och migranter i Göteborgs-Posten under perioden juli-september2015? Vilka teman kan urskiljas i de undersökta artiklarna om flyktingar, asylsökande ochmigranter? På vilket sätt framställs flyktingar, asylsökande och migranter i förhållande till förekomstenav teman? För att göra detta har vi undersökt alla artiklar under perioden juli-september2015 som innehåller något av följande sökord: flykting, asylsökande och/eller migrant. LÄS MER

 4. 4. Det passar inte alla : Arbetstillfredställelse, produktivitet och stress i kontorslandskap

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Lisa Andersson; [2016]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; kontorslandskap; buller; störande ljud; produktivitet; stress; genus;

  Sammanfattning : Kontorslandskapen på Stora kontoret i Boliden har renoverats. Efter renoveringen ville företaget ha en utvärdering av vad personalen tyckte om den fysiska arbetsmiljön. Företaget ville även få fram förbättringsförslag för brister kopplat till den fysiska arbetsmiljön. LÄS MER

 5. 5. ”Ska jag jobba med en ny, gud vad jobbigt. Dom kan ju ingenting” : En undersökning om socialisationsprocesser för nyanställda

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Malin Andersson; Lisa Reine; [2016]
  Nyckelord :socialization; leadership; organizational culture; new employees; peer relationships; social environment; socialisation; ledarskap; organisationskultur; nyanställda; kollegiala relationer; social miljö;

  Sammanfattning : Denna studie grundar sig i att rekryteringsbehoven inom vård och omsorg i Sverige ökarenligt SKL (2015). Personalbristen leder till en konkurrens om arbetskraft blandorganisationer. En lösning på detta problem är kunskap och förståelse för människorssocialisation, med fokus i arbetslivet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Lisa Andersson.

Din email-adress: