Sökning: "Lisa Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden Lisa Andersson.

 1. 1. Open access och de institutionella arkivens roll i vetenskaplig kommunikation vid universitet och högskolor : en systematisk litteraturöversikt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM

  Författare :Kasimir Andersson; Naomi Kindström; [2017]
  Nyckelord :Institutional repositories; open access; scholarly communication; systematic literature review; ecological analysis; boundary objects; ALM; Library information studies Institutionella arkiv; vetenskaplig kommunikation; systematisk litteraturöversikt; ekologisk analys; ABM; biblioteks- och informationsvetenskap; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this paper is to provide an overview of the research on open access and institutional repositories between the years 2002-2016. 2002 was seen as a natural starting point because of the Budapest Open Access Initiative and represents a pivotal point in the history of open access. LÄS MER

 2. 2. Stenålderskost : en kritisk granskning av metod, teori och tolkning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Lisa Andersson; [2017]
  Nyckelord :Paleolithic food; paleodiet; hunter-gatherers; evolution; adaption; health; Paleolitisk kost; paleodiet; jägare-samlare; evolution; anpassning; hälsa;

  Sammanfattning : In recent years there has been discussion of the many health benefits of the paleodiet, a diet that consist of food that we are evolutionary and genetically adapted to consume. The agricultural revolution introduced mankind to dietary changes that did not suit our biology, and is now the main reason for the nutrition-based diseases in developed countries. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkighet i förskolan : En studie om förskollärares arbete med barns andraspråksinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Lisa Andersson; [2017]
  Nyckelord :Andraspråksutveckling; flerspråkighet; förskola; förskollärare; barn;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur förskollärare beskriver att de arbetar med flerspråkiga barns andraspråksutveckling. Som både statistik över barnen i förskolan samt tidigare forskning lyfter fram så har antalet flerspråkiga barn i den svenska förskolan ökat och det blir då också allt viktigare att ha kunskap om flerspråkighet inom förskolläraryrket. LÄS MER

 4. 4. Inridningens påverkan på symmetrin i unghästars rörelsemönster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lisa Marie Andersson; [2017]
  Nyckelord :rörelsemönster; symmetri; rörelseasymmetrier; inridning; Lameness Locator;

  Sammanfattning : Det idag viktigaste medicinska problemet hos svenska ridhästar är hälta. Detta orsakar hästarna lidande och många hästar avlivas varje år på grund av hälta. LÄS MER

 5. 5. Dynamics of staircases : A case study to improve finite element modeling

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Lisa Andersson; [2017]
  Nyckelord :staircase; dynamics; natural frequency; vibration analysis; human introduced loads; FE-modeling; trappa; dynamik; egenfrekvens; vibrationsanalys; dynamiska laster; FE-modellering;

  Sammanfattning : Vibrations in staircases have during the last decades become an important issue in design. The main reasons are current architectural trends aiming for innovative, slender and high staircases, together with developments in material properties and building technique, making these aims possible. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Lisa Andersson.

Din email-adress: