Sökning: "Lisa Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden Lisa Andersson.

 1. 1. Flerspråkighet i förskolan : En studie om förskollärares arbete med barns andraspråksinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Lisa Andersson; [2017]
  Nyckelord :Andraspråksutveckling; flerspråkighet; förskola; förskollärare; barn;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur förskollärare beskriver att de arbetar med flerspråkiga barns andraspråksutveckling. Som både statistik över barnen i förskolan samt tidigare forskning lyfter fram så har antalet flerspråkiga barn i den svenska förskolan ökat och det blir då också allt viktigare att ha kunskap om flerspråkighet inom förskolläraryrket. LÄS MER

 2. 2. Inridningens påverkan på symmetrin i unghästars rörelsemönster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lisa Marie Andersson; [2017]
  Nyckelord :rörelsemönster; symmetri; rörelseasymmetrier; inridning; Lameness Locator;

  Sammanfattning : Det idag viktigaste medicinska problemet hos svenska ridhästar är hälta. Detta orsakar hästarna lidande och många hästar avlivas varje år på grund av hälta. LÄS MER

 3. 3. Decision Making in an Organization without Managers

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lisa Andersson; Sofia Lundgren; [2016-09-20]
  Nyckelord :Decision making; Organization without managers; Distributed leadership; Institutional theory; Social process;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 4. 4. När tiden står still

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Lisa Andersson; [2016-04-21]
  Nyckelord :Konsthantverk; Keramikkonst; HDK;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. FRÅN FLYKTINGSTRÖM TILL FLYKTINGKATASTROF En studie om hur Göteborgs-Posten skildrar flyktingar, asylsökande och migranter under juli-september 2015

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Annika Andersson; Camilla Sjögren; Lisa Rask; [2016-01-25]
  Nyckelord :Flykting; Asylsökande; Migrant; Göteborgs-Posten; Dagordningsteorin;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att ta reda på hur flyktingar, asylsökande och migranter framställdesi Göteborgs-Posten under en tremånadersperiod. För att göra detta ställdes följande frågor: Hurframställs flyktingar, asylsökande och migranter i Göteborgs-Posten under perioden juli-september2015? Vilka teman kan urskiljas i de undersökta artiklarna om flyktingar, asylsökande ochmigranter? På vilket sätt framställs flyktingar, asylsökande och migranter i förhållande till förekomstenav teman? För att göra detta har vi undersökt alla artiklar under perioden juli-september2015 som innehåller något av följande sökord: flykting, asylsökande och/eller migrant. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Lisa Andersson.

Din email-adress: