Sökning: "Lisa Höglund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Höglund.

  1. 1. Logopeders samtal med närstående till en person med afasi : En samtalsanalys

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinMedicinska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinMedicinska fakulteten

    Författare :Lisa Jansson; Emelie Höglund; [2015]
    Nyckelord :Institutional interactions; Face Threatening Acts FTA ; Conversation Analysis CA ; mitigation strategies; candidate understandings; Institutionella samtal; Face Threatening Act FTA ; Conversation Analysis CA ; avdramatiserande strategier; candidate understandings;

    Sammanfattning : I institutionella samtal såsom närståendesamtal mellan en logoped, en närstående till en person med afasi och personen med afasi råder en asymmetri gällande maktförhållandet. Asymmetrin som uppstår i det institutionella samtalet kan innebära att samtalsdeltagaren med minst makt upplever ansiktshot. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Lisa Höglund.

Din email-adress: