Sökning: "Liselotte Stoltz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Liselotte Stoltz.

  1. 1. Hur tänker barn kring matematik på en Montessoriförskola och på en I Ur och Skurförskola

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Anna Aglaia Costache; Liselotte Stoltz - Nilsson; [2008]
    Nyckelord :fem-åringar; förskola; matematik; montessorimaterial; naturmaterial;

    Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur barns matematiska förståelse kan utvecklas i förskolans olika pedagogiska miljöer. Frågeställningar som vi har arbetat med är följande: Hur tänker barn kring matematik? Hur används matematiken i meningsfulla sammanhang i förskolan? Teorin som vi stödjer vårt arbete på är bland annat Vygotsky, Doverborg, Kronqvist, samt de pedagogiska inriktningarna Montessori och I Ur och Skur. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Liselotte Stoltz.

Din email-adress: