Sökning: "Litteraturhistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet Litteraturhistoria.

 1. 1. Litteraturkanons förändring i läromedel : Hur litteraturkanon har förändrats över loppet av 30 år i läromedlen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Rickard Andersson; [2017]
  Nyckelord :Litteraturdidaktik; Litteraturhistoria; Skönlitteraturkanon; Svenska;

  Sammanfattning : The history of western literature has always been centered by a few specific pieces of literature works. This research aims to find which of these canon-listed works that has survived over 30 years in six different textbooks in the Swedish subject. LÄS MER

 2. 2. ”Det blir ett roligare sätt att plugga grammatik”. En interventionsstudie om att integrera grammatikundervisning i litteraturundervisning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Eriksson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Forskningen visar att grammatiken i svenska gymnasieskolor ofta undervisas traditionellt och som ett isolerat moment vilket leder till att elevernas grammatikkunskaper blir begränsade. I föreliggande uppsats har en interventionsstudie genomförts där grammatikundervisning har integrerats i litteraturundervisningen. LÄS MER

 3. 3. En bro mellan världar : Om litteraturhistoria och litterär kanon i berättelsevärlden Dragon Age

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Hannah Frisell; [2016]
  Nyckelord :canon; Dragon Age; history of literature; literature; representation; storytelling; Dragon Age; kanon; litteraturhistoria; litteratur; representation; berättande;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study the role and function of literature and literary texts in Dragon Age, the fictive world experienced through computer games, novels, comics, movies and other media, created by the video game developer company BioWare. My starting point is the question of how history of literature and literary canon are created and depicted in the games and the novels. LÄS MER

 4. 4. Bland författare och kvinnliga författare : en studie om den manliga normen, den kvinnliga särarten och kanon i två läromedel i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Patrik Högberg; [2016]
  Nyckelord :Författare; genus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kursplanen för Svenska på gymnasienivå är tydlig med att elever ska när de undervisas i litteraturhistoria möta manliga och kvinnliga författare. Ett sätt att granska om elever möter i lika utsträckning kvinnliga och manliga författare är att närstudera läromedel i svenskämnet, vilket denna studie gör. LÄS MER

 5. 5. Inbillningens mening - en studie av förhållningssätt till August Strindbergs En dåres försvarstal

  Master-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Samuel Kvist; [2016]
  Nyckelord :August Strindberg; Strindberg; En dåres försvarstal; Le plaidoyer d un fou; Pierre Bourdieu; Bourdieu; Konstens regler; Mottagande; Läsning; Läsart; Illusio; Litterära positioneringar; Jaget; Subjekt; Litteraturhistoria; Läsorienterad pragmatism; reception; Wayne C. Booth; The company we keep; Kulturmannen; läskonvention; Strindbergforskning; litteraturens verkningskraft; moral; hyckleri; autofiktion; självbiografi; modernism; ångest; kärlek; tvåsamhet; dubbelnatur; läsprocess; äktenskap; litteraturkritik; liv och dikt; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen uppför en historisk överblick över hur En dåres försvarstal lästs och belyser hur den kritiska diskursen förändrats. Förklaringsmodellen utgår från Bourdieus fältbegrepp vilket hjälper påvisa att positioneringar inte sker naturligt utan i relation till varandra såväl som till de rum som står och gjorts lediga på det så kallade fältet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Litteraturhistoria.

Din email-adress: