Sökning: "Litteraturhistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet Litteraturhistoria.

 1. 1. Mötet mellan läsare och äldre texter – hinder och möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elisabet Ahlqvist; Malin Sandman; [2018]
  Nyckelord :kanon; litteraturhistoria; litteraturundervisning; läsare; pedagogik; reader response theory; sociokulturellt perspektiv; stöttning; äldre texter;

  Sammanfattning : Detta är en kunskapsöversikt som har syfte att kritiskt granska forskning som visar hur lärare kan stötta elever i mötet med äldre texter i klassrummet. Översikten tar upp forskning från olika källor som bidrar till en överskådlig bild av hur undervisningen av litteraturhistoria går till och hur den kan gå till. LÄS MER

 2. 2. Historien upprepar sig? : Genus i framställningar av författarskap i läroböcker för kursen Svenska 1 inom Gy 2011.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :christina skagert; [2017]
  Nyckelord :didaktik; genus; litteraturhistoria; läromedel;

  Sammanfattning : Denna studie har behandlat representation av genus i läroböcker för kursen Svenska 1 inom svensk gymnasieskola. Dess huvudsakliga fokus var att undersöka andelen manliga och kvinnliga författarskap som inkluderades i läroböckerna och hur de författarskapen presenterades. LÄS MER

 3. 3. Litteraturkanons förändring i läromedel : Hur litteraturkanon har förändrats över loppet av 30 år i läromedlen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Rickard Andersson; [2017]
  Nyckelord :Litteraturdidaktik; Litteraturhistoria; Skönlitteraturkanon; Svenska;

  Sammanfattning : The history of western literature has always been centered by a few specific pieces of literature works. This research aims to find which of these canon-listed works that has survived over 30 years in six different textbooks in the Swedish subject. LÄS MER

 4. 4. ”Det blir ett roligare sätt att plugga grammatik”. En interventionsstudie om att integrera grammatikundervisning i litteraturundervisning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Eriksson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Forskningen visar att grammatiken i svenska gymnasieskolor ofta undervisas traditionellt och som ett isolerat moment vilket leder till att elevernas grammatikkunskaper blir begränsade. I föreliggande uppsats har en interventionsstudie genomförts där grammatikundervisning har integrerats i litteraturundervisningen. LÄS MER

 5. 5. En bro mellan världar : Om litteraturhistoria och litterär kanon i berättelsevärlden Dragon Age

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Hannah Frisell; [2016]
  Nyckelord :canon; Dragon Age; history of literature; literature; representation; storytelling; Dragon Age; kanon; litteraturhistoria; litteratur; representation; berättande;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study the role and function of literature and literary texts in Dragon Age, the fictive world experienced through computer games, novels, comics, movies and other media, created by the video game developer company BioWare. My starting point is the question of how history of literature and literary canon are created and depicted in the games and the novels. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Litteraturhistoria.

Din email-adress: