Sökning: "Litteraturhistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet Litteraturhistoria.

 1. 1. Mötet mellan läsare och äldre texter – hinder och möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elisabet Ahlqvist; Malin Sandman; [2018]
  Nyckelord :kanon; litteraturhistoria; litteraturundervisning; läsare; pedagogik; reader response theory; sociokulturellt perspektiv; stöttning; äldre texter;

  Sammanfattning : Detta är en kunskapsöversikt som har syfte att kritiskt granska forskning som visar hur lärare kan stötta elever i mötet med äldre texter i klassrummet. Översikten tar upp forskning från olika källor som bidrar till en överskådlig bild av hur undervisningen av litteraturhistoria går till och hur den kan gå till. LÄS MER

 2. 2. Så de hör ihop. En undersökning av textbindning i läroböcker om litteraturhistoria.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Erika Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka textbindningen i avsnitt om litteraturhistoria i läroböckerna Svenska för dig. Litteraturhistoria (Ring, 2014), Kontakt. Huvudbok 2 (Bergsten, 2014) och Svenskan 9 (Andersson m. fl. LÄS MER

 3. 3. Från Homeros till Ghayath Almadhoun - En studie om urval och författare i läromedel i svenska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Charlotte Petersson; Jenna Barakji; [2018]
  Nyckelord :genus; litteraturhistoria; läromedel; modelläsare;

  Sammanfattning : Då tidigare undersökningar har visat på en ojämn könsfördelning i läromedlens litteraturhistoriska del är syftet med vårt examensarbete att undersöka hur urvalsprocessen av texter och författare går till i skapandet av två läroböcker för svenska samt vilka modelläsare som kan urskiljas i en lärobok samt i en antologi. Vi undersöker också hur könsfördelningen ser ut och hur författare av olika kön beskrivs. LÄS MER

 4. 4. Historien upprepar sig? : Genus i framställningar av författarskap i läroböcker för kursen Svenska 1 inom Gy 2011.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :christina skagert; [2017]
  Nyckelord :didaktik; genus; litteraturhistoria; läromedel;

  Sammanfattning : Denna studie har behandlat representation av genus i läroböcker för kursen Svenska 1 inom svensk gymnasieskola. Dess huvudsakliga fokus var att undersöka andelen manliga och kvinnliga författarskap som inkluderades i läroböckerna och hur de författarskapen presenterades. LÄS MER

 5. 5. Litteraturkanons förändring i läromedel : Hur litteraturkanon har förändrats över loppet av 30 år i läromedlen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Rickard Andersson; [2017]
  Nyckelord :Litteraturdidaktik; Litteraturhistoria; Skönlitteraturkanon; Svenska;

  Sammanfattning : The history of western literature has always been centered by a few specific pieces of literature works. This research aims to find which of these canon-listed works that has survived over 30 years in six different textbooks in the Swedish subject. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Litteraturhistoria.

Din email-adress: