Sökning: "Liv Anders"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Liv Anders.

 1. 1. Värdeflödesanalys på intern varuförsörjning för att utöka kunskap om lean i sjukvården : En fallstudie på Gävle sjukhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Joel Silfverberg; Anders Axelsson; [2018]
  Nyckelord :lean healthcare; healthcare logistics; internal supply chain; value stream mapping; lean i sjukvård; sjukhuslogistik; intern varuförsörjning; värdeflödesanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: I sjukhusets unika miljö kan vikten av effektiva flöden ha avgörande betydelse för liv eller död. Förutsättningarna för logistiken i ett sjukhus är föränderlig och för att hänga med i olika förbättringstekniker måste sjukhusen utvecklas. LÄS MER

 2. 2. ”Att ge barn möjlighet till ett eget litterärt liv är det bästa man kan göra för dem” : - en intervjuundersökning om lärares och skolbibliotekariers syn på skönlitteraturens roll i högstadie- och gymnasieskolans svenskämne.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Anders Sundin; [2018]
  Nyckelord :ämneskonstruktioner; ämnesintegration; skönlitteratur; böcker; motivation; svenskämnet;

  Sammanfattning : This thesis concerns book reading in school, how to work with it and why. My study includes research from four different writers based on the benefits of reading literature and working with this in schools and with children. I have also studied four reading and writing projects relevant for my thesis. LÄS MER

 3. 3. Ett anpassningsbart minne : Historiebruk kring Drottning Kristina

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Niclas Zwettler; [2017]
  Nyckelord :Drottning Kristina; historiebruk; historiekultur; Curt Weibull; populärkultur; minneskultur; utbildningskultur;

  Sammanfattning : Hur historia brukas är i min mening idag ett viktigt fält att undersöka. Vi lever i en allt mer sammankopplad värld med internet och sociala medier. Källkritik har genom detta blivit ett brinnande ämne. LÄS MER

 4. 4. Design of a dynamic distributed CPS application for unmanned ground vehicles

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Erik Bergdahl; Anders Åström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : New challenges and opportunities arise as a result of an increasing demand of connecting devices in the context of the Internet of Things. Synergy eects can be achieved by connecting local devices through both wireless local networks and global infrastructures. LÄS MER

 5. 5. Socialpsykiatri i utveckling En kvalitativ studie om arbetssätt, aktiviteter och mål inom Hallsbergs socialpsykiatri

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Linnea Olsson; Anders Myrman; [2016]
  Nyckelord :socialpsykiatri; psykisk funktionsnedsättning; aktiviteter; återhämtning; bemötande; målsättning.;

  Sammanfattning : Den målgrupp som socialpsykiatrin riktar in sig på är individer som anses ha så omfattande psykiska funktionshinder att dessa utgör hinder för att leva ett normalt liv utan stöd. Socialpsykiatrin är en kommunal form av öppenvård som uppkommit efter den svenska psykiatrireformen 1995, och som fortfarande är under utveckling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Liv Anders.

Din email-adress: