Sökning: "Liv Anders"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Liv Anders.

 1. 1. ”Att ge barn möjlighet till ett eget litterärt liv är det bästa man kan göra för dem” : - en intervjuundersökning om lärares och skolbibliotekariers syn på skönlitteraturens roll i högstadie- och gymnasieskolans svenskämne.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Anders Sundin; [2018]
  Nyckelord :ämneskonstruktioner; ämnesintegration; skönlitteratur; böcker; motivation; svenskämnet;

  Sammanfattning : This thesis concerns book reading in school, how to work with it and why. My study includes research from four different writers based on the benefits of reading literature and working with this in schools and with children. I have also studied four reading and writing projects relevant for my thesis. LÄS MER

 2. 2. Design of a dynamic distributed CPS application for unmanned ground vehicles

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Erik Bergdahl; Anders Åström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : New challenges and opportunities arise as a result of an increasing demand of connecting devices in the context of the Internet of Things. Synergy eects can be achieved by connecting local devices through both wireless local networks and global infrastructures. LÄS MER

 3. 3. Socialpsykiatri i utveckling En kvalitativ studie om arbetssätt, aktiviteter och mål inom Hallsbergs socialpsykiatri

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Linnea Olsson; Anders Myrman; [2016]
  Nyckelord :socialpsykiatri; psykisk funktionsnedsättning; aktiviteter; återhämtning; bemötande; målsättning.;

  Sammanfattning : Den målgrupp som socialpsykiatrin riktar in sig på är individer som anses ha så omfattande psykiska funktionshinder att dessa utgör hinder för att leva ett normalt liv utan stöd. Socialpsykiatrin är en kommunal form av öppenvård som uppkommit efter den svenska psykiatrireformen 1995, och som fortfarande är under utveckling. LÄS MER

 4. 4. Neocortex information processing after stroke induction

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Anders Wahlbom; [2016]
  Nyckelord :Neocortex; Stroke; Information Processing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : How the brain processes all the incoming information it receives is still an unanswered question, and many different theories about how it is done exist. This thesis expands on one of these theories which views the brain's information processing as a widely distributed network phenomena, which contradicts the currently most popular hierarchical theory consisting of areas dedicated to processing specific types of information in a hierarchical manner. LÄS MER

 5. 5. Sista avrättningen i Skåne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Anders Hallerhed; [2016]
  Nyckelord :Dödsstraff; Löderupsdramat; Löderupsmördaren; 1900; Lars Nilsson.; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Klockan fem på morgonen den 23 augusti år 1900 avrättades den dödsdömde fången Lars Nilsson på länsfängelset i Malmö genom halshuggning. Det var sista gången i Skåne och tredje sista gången i Sverige som staten ansåg sig ha rätten att verkställa det ultimata kroppsstraffet: att en dömd mördare fick plikta med sitt liv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Liv Anders.

Din email-adress: