Sökning: "Livsstil hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 385 uppsatser innehållade orden Livsstil hälsa.

 1. 1. Fysisk aktivitet vid egentlig depression : En litteraturstudie om effekterna av fysisk aktivitet som behandlingsmetod

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Magnus Anheller; Albin Grahm; [2017]
  Nyckelord :physical activity; depressive disorders; self-care; exercise; fysisk aktivitet; depressiv sjukdom; egenvård; träning;

  Sammanfattning : BakgrundEtt stort antal människor världen över lider idag av depression. Fysisk aktivitet har dokumenterat positiv effekt på fysiskt välmående och rekommenderas som en del i en hälsosam livsstil. LÄS MER

 2. 2. En studie om hur folkhälsan kan påverkas med hjälp av översiktsplanen som verktyg.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Clara Svensdotter; [2016-02-03]
  Nyckelord :översiktsplan; hälsa;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven inom ämnet kulturgeografi, med inriktning mot översiktlig planering, och utgör en del av kursen Kulturgeografi fördjupningskurs vid Göteborgs Universitet.Syftet med uppsatsen är att undersöka hur översiktsplaner kan användas som ett verktyg för att påverka människors rörelse och motionsvanor i staden. LÄS MER

 3. 3. Arbetstagares och arbetsgivares syn på friskvård : En studie ur två perspektiv angående friskvård i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Mattias Fält; Jessica Dyrby; [2016]
  Nyckelord :friskvård; individansvar; krav; kontroll; hälsa; privatliv; arbetsliv;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är hälsan ett ständigt aktuellt ämne. Det kommer nya dieter, olika typer av träningsformer och det debatteras friskt om hur man ska uppnå en god och hälsosam livsstil. Hälsa får allt större fokus och det innebär också att hälsa har blivit en del av arbetslivet. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av en livsstilsförändring vid Diabetes Mellitus typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Camilla Eriksson; Sofia Kullheim; [2016]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus type 2; Lifestyle change; Experience; Sustainable lifestyle; Motivation; Self-care; Diabetes mellitus typ 2; Livsstilsförändring; Upplevelse; Hållbar livsstil; Motivation; Egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en av världens största folksjukdomar där diabetes mellitus typ 2 är den variant som är vanligast och ökar mest. För att kunna leva med sin sjukdom och uppnå bra livskvalité måste en livsstilsförändring genomföras. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskans metoder för främjandet av goda matvanor och fysisk aktivitet hos ungdomar – en systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Liselott Ek; Veronica Zetterlund; [2016]
  Nyckelord :School nurse; adolescent; lifestyle change; physical activity; food habits; Skolsköterska; ungdom; livsstilsförändring; fysisk aktivitet; matvanor;

  Sammanfattning : Introduktion: Redan under uppväxten etablerar barn och ungdomar beteendemönster som kan komma att påverka dem livet ut. Därför är det av största vikt att tidigt stötta och motivera till en hållbar hälsosam livsstil. I Skollagen (2010:800) anges det att alla elever från förskoleklass till gymnasiet har rätt till elevhälsa. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Livsstil hälsa.

Din email-adress: