Sökning: "Livsstil hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 424 uppsatser innehållade orden Livsstil hälsa.

 1. 1. Unga kvinnor och sociala medier – ur ett psykiskt hälsoperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sahar Alikhani; Nilofar Sheikhi; [2017-07-04]
  Nyckelord :Sociala medier; kroppsbild; självkänsla; psykisk hälsa; omvårdnad; Social media; body image; self-concept; mental health; nursing;

  Sammanfattning : Background: Mental illness is considered as one of the largest public health problems in Sweden. Statistics shows that 20-40 percent of the population have some kind of mental illness. Mental illness has increased annually among young people, and in particular in young women. LÄS MER

 2. 2. Vad i Hälsoprofilbedömning motiverar människor att göra en livsstilsförändring? : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Cecilia Hallebjörk; [2017]
  Nyckelord :hälsoprofilbedömning; motiverande samtal; motivation; livsstilsförändring; hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund Stor del av människors hälsa och flertalet sjukdomar beror på människors ohälsosamma levnadsvanor. Metoden hälsoprofilbedömning (HPB) har visat ge stora positiva hälsoeffekter. LÄS MER

 3. 3. Unga män, kroppsideal och sociala media - en intervjustudie om hur hälsobudskap i media framställs bland unga män

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Folkhälsovetenskap

  Författare :Daniel Hawkins; [2017]
  Nyckelord :Social media; health and body ideals; health information; Sociala medier; hälsa och kroppsideal; hälsobudskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: Den lätta åtkomsten till sociala medier och fokus kring de manliga och kvinnliga kroppsidealen som framställs i media kan leda till depressioner, ångest och fysisk inaktivitet. Utifrån ett folkhälsoperspektiv är vikten av en djupare kunskap kring detta fenomen väsentlig bland unga kvinnor och män och tidigare studier kring detta bland unga män är få. LÄS MER

 4. 4. BVC-sjuksköterskans upplevelse av mötet med familjer med överviktiga barn

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ulrika Fransson; Karin Josefsson; [2017]
  Nyckelord :BVC-sjuksköterska; överviktiga barn; upplevelse; lyhördhet; familj; riktlinjer; motivation;

  Sammanfattning : Det finns ett nära samband mellan ett barns övervikt och familjens livsstil. Familjen är därför en avgörande faktor för barnets framtida val av livsstil och därmed även för upplevelsen av hälsa och välbefinnande. BVC-sjuksköterskan har en unik roll i det hälsofrämjande arbetet med familjer med små barn. LÄS MER

 5. 5. "Att kunna hälsa" En litteraturstudie om elever inom idrott och hälsas förståelse av hälsa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Stensson; Sandra Boström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En debatt i media om ungdomar och deras hälsa har ständigt ägt rum, där skolan och framförallt ämnet idrott och hälsa har haft en viktig del i att få eleverna att reflektera kring vad en hälsosam livsstil innebär.Läroplanen 2011 formulerade hälsobegreppet utifrån ettholistiskt synsätt, där även elevers förståelse borde spegla detta synsätt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Livsstil hälsa.

Din email-adress: