Sökning: "Livsstil hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 390 uppsatser innehållade orden Livsstil hälsa.

 1. 1. Vad i Hälsoprofilbedömning motiverar människor att göra en livsstilsförändring? : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Cecilia Hallebjörk; [2017]
  Nyckelord :hälsoprofilbedömning; motiverande samtal; motivation; livsstilsförändring; hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund Stor del av människors hälsa och flertalet sjukdomar beror på människors ohälsosamma levnadsvanor. Metoden hälsoprofilbedömning (HPB) har visat ge stora positiva hälsoeffekter. LÄS MER

 2. 2. Hinder och möjligheter vid livsstilsförändringar hos personer med allvarlig psykisk sjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sven Håkansson; Ulrica Nykvist; [2017]
  Nyckelord :health; interventions; literature review; lifestyle; mental illness; hälsa; intervention; litteraturstudie; livsstil; psykisk sjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många patienter med psykisk sjukdom har en livsstil som genererarlivsstilssjukdomar på grund av brister i egenvården. Detta genererar lidande ochsamhällskostnader men är något som kan förhindras. Sjuksköterskan har möjlighetatt i en holistisk anda förbättra för patienten med hjälp av interventioner. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet vid egentlig depression : En litteraturstudie om effekterna av fysisk aktivitet som behandlingsmetod

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Magnus Anheller; Albin Grahm; [2017]
  Nyckelord :physical activity; depressive disorders; self-care; exercise; fysisk aktivitet; depressiv sjukdom; egenvård; träning;

  Sammanfattning : BakgrundEtt stort antal människor världen över lider idag av depression. Fysisk aktivitet har dokumenterat positiv effekt på fysiskt välmående och rekommenderas som en del i en hälsosam livsstil. LÄS MER

 4. 4. Att leva med diabetes typ två : Litteraturöversikt om individers upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Louise Junström; Anna Rydberg; [2017]
  Nyckelord :Experience; control; powerlessness; self-care; qualitative; Upplevelse; kontroll; maktlöshet; egenvård; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: För den individen som har diabetes typ två, som är en kronisk sjukdom medför sjukdomen planering och struktur för att få en vardag i välmående tecken att fungera. Det förutsätter att individen reglerar egenvården i form av följsamhet i behandlingsplan och upprättande av en hälsosam livsstil som har betydelse för individens upplevelse av livssituationen. LÄS MER

 5. 5. En studie om hur folkhälsan kan påverkas med hjälp av översiktsplanen som verktyg.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Clara Svensdotter; [2016-02-03]
  Nyckelord :översiktsplan; hälsa;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven inom ämnet kulturgeografi, med inriktning mot översiktlig planering, och utgör en del av kursen Kulturgeografi fördjupningskurs vid Göteborgs Universitet.Syftet med uppsatsen är att undersöka hur översiktsplaner kan användas som ett verktyg för att påverka människors rörelse och motionsvanor i staden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Livsstil hälsa.

Din email-adress: