Sökning: "Livsstil hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 405 uppsatser innehållade orden Livsstil hälsa.

 1. 1. Vad i Hälsoprofilbedömning motiverar människor att göra en livsstilsförändring? : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Cecilia Hallebjörk; [2017]
  Nyckelord :hälsoprofilbedömning; motiverande samtal; motivation; livsstilsförändring; hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund Stor del av människors hälsa och flertalet sjukdomar beror på människors ohälsosamma levnadsvanor. Metoden hälsoprofilbedömning (HPB) har visat ge stora positiva hälsoeffekter. LÄS MER

 2. 2. BVC-sjuksköterskans upplevelse av mötet med familjer med överviktiga barn

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ulrika Fransson; Karin Josefsson; [2017]
  Nyckelord :BVC-sjuksköterska; överviktiga barn; upplevelse; lyhördhet; familj; riktlinjer; motivation;

  Sammanfattning : Det finns ett nära samband mellan ett barns övervikt och familjens livsstil. Familjen är därför en avgörande faktor för barnets framtida val av livsstil och därmed även för upplevelsen av hälsa och välbefinnande. BVC-sjuksköterskan har en unik roll i det hälsofrämjande arbetet med familjer med små barn. LÄS MER

 3. 3. "Att kunna hälsa" En litteraturstudie om elever inom idrott och hälsas förståelse av hälsa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Stensson; Sandra Boström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En debatt i media om ungdomar och deras hälsa har ständigt ägt rum, där skolan och framförallt ämnet idrott och hälsa har haft en viktig del i att få eleverna att reflektera kring vad en hälsosam livsstil innebär.Läroplanen 2011 formulerade hälsobegreppet utifrån ettholistiskt synsätt, där även elevers förståelse borde spegla detta synsätt. LÄS MER

 4. 4. Kost- och munhygienvanor hos en grupp 15-åringar i ett mångkulturellt område : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Josefine Eriksson; Josefine Hellström; [2017]
  Nyckelord :Kostvanor; munhygien; oral hälsa; ungdomar; ursprung;

  Sammanfattning : Introduktion: Femtonåringar experimenterar mycket med sin livsstil vilket kan påverka den orala hälsan negativt. Studier har även visat att 15-åriga ungdomar med utländsk bakgrund har en ökad kariesförekomst vilket gör det viktigt att få en inblick i ungdomars munhygienvanor och kostvanor. LÄS MER

 5. 5. Hinder och möjligheter vid livsstilsförändringar hos personer med allvarlig psykisk sjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sven Håkansson; Ulrica Nykvist; [2017]
  Nyckelord :health; interventions; literature review; lifestyle; mental illness; hälsa; intervention; litteraturstudie; livsstil; psykisk sjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många patienter med psykisk sjukdom har en livsstil som genererarlivsstilssjukdomar på grund av brister i egenvården. Detta genererar lidande ochsamhällskostnader men är något som kan förhindras. Sjuksköterskan har möjlighetatt i en holistisk anda förbättra för patienten med hjälp av interventioner. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Livsstil hälsa.

Din email-adress: