Sökning: "Livsstil hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 393 uppsatser innehållade orden Livsstil hälsa.

 1. 1. Vad i Hälsoprofilbedömning motiverar människor att göra en livsstilsförändring? : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Cecilia Hallebjörk; [2017]
  Nyckelord :hälsoprofilbedömning; motiverande samtal; motivation; livsstilsförändring; hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund Stor del av människors hälsa och flertalet sjukdomar beror på människors ohälsosamma levnadsvanor. Metoden hälsoprofilbedömning (HPB) har visat ge stora positiva hälsoeffekter. LÄS MER

 2. 2. BVC-sjuksköterskans upplevelse av mötet med familjer med överviktiga barn

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ulrika Fransson; Karin Josefsson; [2017]
  Nyckelord :BVC-sjuksköterska; överviktiga barn; upplevelse; lyhördhet; familj; riktlinjer; motivation;

  Sammanfattning : Det finns ett nära samband mellan ett barns övervikt och familjens livsstil. Familjen är därför en avgörande faktor för barnets framtida val av livsstil och därmed även för upplevelsen av hälsa och välbefinnande. BVC-sjuksköterskan har en unik roll i det hälsofrämjande arbetet med familjer med små barn. LÄS MER

 3. 3. Hinder och möjligheter vid livsstilsförändringar hos personer med allvarlig psykisk sjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sven Håkansson; Ulrica Nykvist; [2017]
  Nyckelord :health; interventions; literature review; lifestyle; mental illness; hälsa; intervention; litteraturstudie; livsstil; psykisk sjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många patienter med psykisk sjukdom har en livsstil som genererarlivsstilssjukdomar på grund av brister i egenvården. Detta genererar lidande ochsamhällskostnader men är något som kan förhindras. Sjuksköterskan har möjlighetatt i en holistisk anda förbättra för patienten med hjälp av interventioner. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet vid egentlig depression : En litteraturstudie om effekterna av fysisk aktivitet som behandlingsmetod

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Magnus Anheller; Albin Grahm; [2017]
  Nyckelord :physical activity; depressive disorders; self-care; exercise; fysisk aktivitet; depressiv sjukdom; egenvård; träning;

  Sammanfattning : BakgrundEtt stort antal människor världen över lider idag av depression. Fysisk aktivitet har dokumenterat positiv effekt på fysiskt välmående och rekommenderas som en del i en hälsosam livsstil. LÄS MER

 5. 5. Livet efter njurtransplantation- En litteraturstudie från patienters perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Lovisa Krig; Helena Önsten; [2017]
  Nyckelord :Kvalitativ; Livet efter njurtransplantation; Patient; Terminal njursvikt; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Njurtransplantation är det främsta behandlingsalternativet vid terminal njursvikt. Livet förändras från att patienten ofta har varit beroende av dialysbehandling flera gånger i veckan, timmar åt gången, till att förhoppningsvis få en fungerande njure. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Livsstil hälsa.

Din email-adress: