Sökning: "Logistic Regression Analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 211 uppsatser innehållade orden Logistic Regression Analysis.

 1. 1. Den digitala handelns fastighetsmarknad - Var ska E-handeln lokaliseras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Eric Håkansson; Linus Nässén Odell; [2018]
  Nyckelord :E-handel; logistik; lager; fastighet; lokaliseringsteori; regression; intervju; GIS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The fact that e-commerce has increased significantly in recent years has not gone unnoticed, and its features have been marked in both private life as well as in business. The physical commerce has changed to an increased shopping through the internet, which is a development of the trade of goods that was one of the earliest commercial forms. LÄS MER

 2. 2. A self-normalizing neural network approach to bond liquidity classication

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Gustav Kihlström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bond liquidity risk is complex and something that every bond-investor needs to take into account. In this paper we investigate how well a selfnormalizing neural network (SNN) can be used to classify bonds with respect to their liquidity, and compare the results with that of a simpler logistic regression. LÄS MER

 3. 3. Trust and Turnout : An Empirical Study of South African Voters

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Gustaf Andersson; Nora Lindvall; [2018]
  Nyckelord :Electoral participation; Factor analysis; Factor scores; Logistic regression; South Africa; Voter turnout; Voting; World Values Survey;

  Sammanfattning : Scholars have proposed the idea that trust influences individuals’ choice to vote or abstain. However, there is uncertainty about the composition of trust and its effect on voter turnout. The aim of this study is to explore the relationship between interpersonal and institutional trust and voter turnout in South Africa. LÄS MER

 4. 4. Vilka faktorer kan förklara att svenska noterade SME:s frivilligt hållbarhetsrapporterar? : -En kvantitativ studie om förklarande faktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jessica Gustafsson; Herta Sjöstrand; [2018]
  Nyckelord :Sustainability reporting; voluntary disclosure; determinants; GRI and UN:s Global Compact; Hållbarhetsrapportering; frivillig information; förklarande faktorer; GRI; FN:s Global Compact;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka faktorer som kan förklara att svenska noterade SME frivilligt hållbarhetsrapporterar.   Metod: Den här studien utgår från en positivistisk forskningsfilosofi och tillämpar en deduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Obalans mellan ansträngning-och belöning, en riskfaktor för nedsatt psykiskt välbefinnande? : En kvantitativt studie bland kommunanställda

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Amanda Norrgård; [2018]
  Nyckelord :Psychological well-being; Effort-reward imbalance; Gender differences; Municipal employees; Psykiskt välbefinnande; Balansen mellan ansträngning-och belöning; Könsskillnader; Kommunanställda;

  Sammanfattning : Problemområde: Nedsatt psykiskt välbefinnande kan öka risken för sjukskrivning med psykisk ohälsa som orsak. Sjukskrivningar orsakad av psykisk ohälsa överrepresenteras av; kvinnor och kommunanställda. Den psykosociala arbetsmiljön kan vara en anledning till detta, dock saknas förståelse för anledningen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Logistic Regression Analysis.

Din email-adress: