Sökning: "Logistic Regression Analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade orden Logistic Regression Analysis.

 1. 1. Vilka faktorer kan förklara att svenska noterade SME:s frivilligt hållbarhetsrapporterar? : -En kvantitativ studie om förklarande faktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jessica Gustafsson; Herta Sjöstrand; [2018]
  Nyckelord :Sustainability reporting; voluntary disclosure; determinants; GRI and UN:s Global Compact; Hållbarhetsrapportering; frivillig information; förklarande faktorer; GRI; FN:s Global Compact;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka faktorer som kan förklara att svenska noterade SME frivilligt hållbarhetsrapporterar.   Metod: Den här studien utgår från en positivistisk forskningsfilosofi och tillämpar en deduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Sentiment analysis of Swedish reviews and transfer learning using Convolutional Neural Networks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Johan Sundström; [2018]
  Nyckelord :Sentiment analysis; transfer learning; domain adaption; convolutional neural networks; cnn; machine learning; word2vec;

  Sammanfattning : Sentiment analysis is a field within machine learning that focus on determine the contextual polarity of subjective information. It is a technique that can be used to analyze the "voice of the customer" and has been applied with success for the English language for opinionated information such as customer reviews, political opinions and social media data. LÄS MER

 3. 3. Patient-Reported Recovery after Cytoreductive Surgery and Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Benjamin Rinius; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : abstract Background: In the past, peritoneal carcinomatosis which develops after dissemination from digestive cancers has been regarded as a terminal disease that would result in the death regardless of the nature of intervention. Today, hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) combined with cytoreductive surgery (CRS) is an optional curative treatment reported to improve a rate of survival for selected patients. LÄS MER

 4. 4. Statistical evaluation model for future business opportunities of SAAB AB

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Gustav Hedén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis conducts a statistical analysis of the won and lost sell data for SAAB AB. The method of choice is logistic regression analysis against believed and confirmed statistically significant dependable data. The sell data is split by different products so that each product gets an individual evaluation. LÄS MER

 5. 5. Tvingande byrårotations påverkan på total revisionskvalitet : En studie av såväl faktiska som synbara aspekter i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Christoffer Bengtsson; Oscar Thorell; [2018]
  Nyckelord :Audit quality; mandatory audit-firm rotation; independence in fact; independence in appearance; Revisionskvalitet; tvingande byrårotation; faktiskt oberoende; synbart oberoende;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Härlett ur finansiella skandaler har revisorns oberoende i allmänhet ifrågasatts och som åtgärd har EU-kommissionen via ett revisionspaket påfört regler om tvingande byrårotation för företag av allmänt intresse. Den relationella uppdragstiden mellan revisionsbyråer och klienten har således tidsbegränsats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Logistic Regression Analysis.

Din email-adress: