Sökning: "Lovisa Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Lovisa Hansson.

 1. 1. Product placement : A study of audience perception on brand recognition and congruence

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ida Hansson; Lovisa Mattsson; [2017]
  Nyckelord :product placement; congruence; brand recognition; audience acceptance; top-grossing Hollywood movies; produktplacering; varumärkesigenkänning; överensstämmelse; tittarnas accepterande; bästsäljande Hollywoodfilmer;

  Sammanfattning : Traditional advertising has decreased while product placement in, for example, movies has increased. This has led to a problem, which is that viewers can perceive product placement as something negative. LÄS MER

 2. 2. "Big no no eller no big deal" : En kvaliativ studie om unga mäns föreställningar om att köpa sex.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Natalie Tellin; Lovisa Hansson; [2017]
  Nyckelord :prostitution; demand; masculinity; male peer groups; sexual scripts; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study focuses on the demand side of prostitution and sex-trafficking. The aim is to examine how young men construct the purchase of sex in the male peer group. We did six qualitative interviews with Swedish men between 20 and 30 years of age and used the theory of sexual scripts and stigma to analyse them. LÄS MER

 3. 3. En stor skara lysande män och några inklämda kvinnor i klänning: En diskursanalys av läromedel i historia

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Hansson; Lovisa Svedlund; [2016]
  Nyckelord :gymnasieskolan; historia; Yvonne Hirdman; diskursanalys; läromedel; genus; makt; genussystem; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en genuskritisk analys av läromedel i historia för gymnasiet. Studien har ställt frågan hur Yvonne Hirdmans två genusprinciper produceras och reproduceras i historieboken Alla tiders historia 1b. LÄS MER

 4. 4. Is it possible to find a method that shows a correspondence between a known mutation and the phenotype in barley wax less mutants?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Lovisa Kjellén; [2016]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : The wax on the stem and leafs of the barley (Hordeum vulgare L.) plant has a protective function and is produced by the cells on the plant's outer surfaces. There are several available barley mutants where the wax production has been stopped. Four mutants are the single-site mutants cer-c. LÄS MER

 5. 5. Mening med Mångfald- En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lovisa Hansson; Anna Erlandsson; [2014-09-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SÅ FÖDDES IDÉN att undersöka den ännu mer homogena arbetsgivarkårens inställningar till etnisk mångfald och framför allt, deras argument till varför det var viktigt. Eftersom tidigare studier som gjorts huvudsakligen fokuserat på journalister med utomnordisk bakgrund och deras erfarenheter av mediemarknaden i Sverige så kändes det intressant att låta arbetsgivarna komma till tals och få deras syn på problemet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Lovisa Hansson.

Din email-adress: