Sökning: "Lpf11"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Lpf11.

  1. 1. Eurocentrering i läromedel, Eurocentering in schoolbooks

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Carl Johan Lundgren; [2013]
    Nyckelord :Lpf11; eurocentrism; analysis of historybooks; history; school; immigrant students; discourse analysis; Diskurs analys; invandrarelev; historia; gymnasiet;

    Sammanfattning : En diskursanalys på två av de mest frekvent använda historieböckerna på den svenska gymnasieskolan "Epos" och "Alla tiders historia A". Dessa läses med hjälp av en diskursanlys framtagen av Lennart Hellspong "Metoder för brukstextanalys". LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Lpf11.

Din email-adress: