Sökning: "MAT BEHOV"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade orden MAT BEHOV.

 1. 1. Att skapa en uppsättning användbarhetsheuristiker som är lämpliga vid heuristisk utvärdering av matbeställningsapplikationer för smartphones

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Robin Håkansson; Christina Tsigara; [2018]
  Nyckelord :användbarhet; heuristisk utvärdering; heuristiker; expertutlåtande; mobilapplikationer; matbeställningsapplikationer; smartphones;

  Sammanfattning : I takt med att smartphones blir allt vanligare växer marknaden för mobilapplikationer, av vilka en kategori är matbeställningsapplikationer. En ny rapport visar att så många som en av fyra konsumenter har minst en matbeställningsapplikation installerad på sin smartphone. LÄS MER

 2. 2. Krisberedskap - en angelägenhet för alla? : En kvantitativ studie om högskolestudenters självskattade kunskap och medvetenhet om kris och krisberedskap

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Frida Johansson; [2018]
  Nyckelord :college students; crisis; emergency preparedness; health belief model; public health survey; theory of planned behavior; folkhälsa; health belief model; högskolestudenter; kris; krisberedskap; theory of planned behaviour;

  Sammanfattning : Krisberedskap är ett aktuellt ämne som ur individperspektiv främst rör den egna förmågan att tillgodose sina grundläggande behov av vatten, värme, mat, kommunikation och medicin i minst 7 dygn om en kris inträffar. Detta ställer krav på individers medvetenhet och kunskap om kris och krisberedskap. LÄS MER

 3. 3. Att upprätthålla liv : familjemedlemmars upplevelser av nutritionen och dess betydelse för personer som får palliativ vård

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Camilla Ekeblom; Elin Saltin; [2018]
  Nyckelord :Familjemedlemmar; Nutrition; Föreställningar; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Palliativ vård innebär en aktiv helhetsvård till personer med obotlig livshotande sjukdom och vården syftar till att lindra lidande och främja livskvalitet för den sjuke och dess närstående/familjemedlemmar. Specialiserad palliativ vård innebär vård där personen har komplexa symtom eller särskilda behov som kräver ett multiprofessionellt team med särskild kunskap. LÄS MER

 4. 4. Infartsparkeringen : En viktig bit i nutidsmänniskans livspussel

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Audrée Paquette; [2018]
  Nyckelord :Infartsparkering; resekedja; tidsgeografi; vardagslivsbalans; hållbart resande;

  Sammanfattning : Att tillhandahålla parkeringsplatser för bilar i våra städer kräver mycket utrymme, och det finns ofta intresse för att använda marken för andra ändamål, i synnerhet i stationsnära lägen. Infartsparkeringar underlättar för många att använda kollektivtrafiken men det finns samtidigt en risk att parkeringen främjar anslutningsresor med bil på bekostnad av resor till fots, med cykel eller buss. LÄS MER

 5. 5. Att vårda patienter med malnutrition : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Bisan Abdul Hadi; Ermina Bandic; [2018]
  Nyckelord :elderly; knowledge; malnutrition; nurse; nursing home; kunskap; malnutrition; sjuksköterska; särskilt boende; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Malnutrition innebär en obalans mellan näring och energi som går till vävnaderna och det befintliga behovet. Med åldern ändras de fysiologiska funktionerna i kroppen som har en betydelse för intaget av mat och vätska. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet MAT BEHOV.

Din email-adress: