Sökning: "Madeleine Schantz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Madeleine Schantz.

  1. 1. Verklighet, ej dröm, men vakna drömmar : En komparativ analys mellan August Strindbergs Ett drömspel och Sigmund Freuds Drömtydning utifrån ett idéhistoriskt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

    Författare :Madeleine Schantz; [2016]
    Nyckelord :Strindberg; Freud; A dream play; Interpretation of dreams; Dream symbols;

    Sammanfattning : Strindberg’s A dream play has been a heavily analysed and researched drama/phenomenon since its premiere 1907. This research has been primarily of a psychoanalytic or religious nature. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Madeleine Schantz.

Din email-adress: