Sökning: "Maja Hård af Segerstad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maja Hård af Segerstad.

  1. 1. Riskfaktorer för spridning av MRSA på somatisk vårdavdelning : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Maja Hård af Segerstad; Elsa Larsson; [2017]
    Nyckelord :Disease transmission; Inpatient Care; Methicillin-Resistant Staphylococcus; Meticillin-resistenta Staphylococcus aureus; Smittspridning; Somatisk slutenvård;

    Sammanfattning : Bakgrund: Antibiotikaresistenta bakterier är idag ett stort hot mot folkhälsan. Det här arbetet fokuserar på MRSA och lyfter fram problematiken som dess spridning innebär för patienten, samhället och vårdpersonal. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Maja Hård af Segerstad.

Din email-adress: