Sökning: "Maja Nordström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maja Nordström.

 1. 1. Att läsa på, mellan och bortom raderna : - Litteracitet och påverkansfaktorer för nyanlända

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Maja Nordström; [2017]
  Nyckelord :Nyanlända; språkintroduktion; litteracitet; läsförståelse; psykiskt mående; känsla av sammanhang KASAM ;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur läsförståelse, litteracitet och psykisk mående ser ut förgruppen nyanlända på gymnasieskolans språkintroduktionsprogram. Syftet med studien harvarit att bidra till förståelsen av de här faktorernas betydelse för elevers skolframgång ochanpassning till svenska skolan. LÄS MER

 2. 2. Partners upplevelse av att leva tillsammans med en person som lider av depression : en litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Ellinor Mattsson; Maja Nordström; [2016]
  Nyckelord :depression; experiences; partners; partners’ perspective; caregiving burden; depression; erfarenheter; anhörig; anhörigperspektiv; belastning;

  Sammanfattning : Background: Depression is a common condition that affects the life of the person suffering from depression as well as their surroundings. Relatives of the person suffering from depression are affected by the condition and among these the partner is one of the most affected. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Maja Nordström.

Din email-adress: