Sökning: "Maja Nordström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maja Nordström.

  1. 1. Partners upplevelse av att leva tillsammans med en person som lider av depression : en litteraturöversikt

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

    Författare :Ellinor Mattsson; Maja Nordström; [2016]
    Nyckelord :depression; experiences; partners; partners’ perspective; caregiving burden; depression; erfarenheter; anhörig; anhörigperspektiv; belastning;

    Sammanfattning : Background: Depression is a common condition that affects the life of the person suffering from depression as well as their surroundings. Relatives of the person suffering from depression are affected by the condition and among these the partner is one of the most affected. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Maja Nordström.

Din email-adress: