Sökning: "Makt och IT"

Visar resultat 1 - 5 av 495 uppsatser innehållade orden Makt och IT.

 1. 1. Klämd mellan barken och veden : En studie om mellanchefers befogenheter för beslutsfattande i offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jenny Moberg; Linnéa Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Middle managers; middle management; authority; decision making; Mellanchef; befogenhet; auktoritet; beslutsfattande; makt;

  Sammanfattning : Många människor delar uppfattningen om att mellanchefsrollen kan vara problematisk då den är positionerad i organisationens mitt, klämd mellan ledningen och medarbetarna. Att ansvar och befogenheter bör befinna sig i jämvikt och inkluderas i chefsroller är även något som de flesta håller med om, men som vår studie förtydligar så är det dessvärre inte alltid fallet i verkligheten. LÄS MER

 2. 2. Att vara människa - inte en diagnos! : En litteraturstudie om vuxna människor med psykisk ohälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Kim Lund; Linnéa Myrhage; [2017]
  Nyckelord :Adults; mental illness; nurse-patient relationship; patient satisfaction; psychiatric patients;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället och allmänsjuksköterskan möter i sitt arbete dagligen människor med psykisk ohälsa. Dessa människor upplever sig ofta osynliga i samhället och upplever även förutfattade meningar i mötet med sjuksköterskan. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap och följarskap på sociala medier : En kvalitativ studie om relationen mellan offentliga personer och deras följare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Ivanka Milikic; Josefin Persson Sandberg; Melina Tran; [2017]
  Nyckelord :ledarskap; följarskap; sociala medier; påverkan; makt; följare; ledare; inflytande; offentliga personer;

  Sammanfattning : The people of today's society have multiple social media platforms that they can use to communicate with other people all around the world. By doing so, they are getting affected by each other’s thoughts and opinions. LÄS MER

 4. 4. Kröningsceremonier och demokratiseringen : Förändringen av svenska kröningsceremonier mellan 1772 och 1873

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Denise Öberg; [2017]
  Nyckelord :Kröningsceremonier; Ceremonier; Kungliga Ceremonier; Makt; Riksregalier; Regalier;

  Sammanfattning : This essay is a study of Swedish coronation ceremonies in the nineteenth century. The purpose is to answer questions about how coronations where used to demonstrate and legitimise power, and how these ceremonies where changed when the structure of power went through the dramatic changes of the nineteenth century. LÄS MER

 5. 5. Den svenska feministiska utrikespolitiken ur ett rättighetsperspektiv : en kvalitativ innehållsanalys av utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 2015–2018

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Camilla Vedenstam; [2017]
  Nyckelord :aktörskap; mänskliga rättigheter; Thomas Pogge. Feministisk utrikespolitik; Gayatri Spivak; institutional order; agency; Feminist foreign policy; human rights; institutionell ordning; Thomas Pogge; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar kritiskt granska utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik utifrån ett rättighetsperspektiv. Syftet med uppsatsen är att bidra till en förståelse för huruvida den feministiska utrikespolitiken verkar för att säkerhetsställa flickors och kvinnors möjligheter och makt att påverka sina liv och samhällen, men också hur politiken verkar för en lokal, regional och global institutionell ordning som tillgodoser rättighetsanspråk och avstår från att vidmakthålla en social, politisk och ekonomisk marginalisering av kvinnor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Makt och IT.

Din email-adress: