Sökning: "Makt och IT"

Visar resultat 1 - 5 av 590 uppsatser innehållade orden Makt och IT.

 1. 1. Dålig svenska - Inställningar och attityder kring språklig mångfald i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Irma Eneroth; [2018]
  Nyckelord :Språkrättigheter; Modersmålsundervisning; svenska som andraspråk; språknormer; makt; språkkompetens; lingvistisk marknad; lingvistiskt kapital; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper investigates debates regarding mother tongue education. It is a review of the discussions conducted in Swedish media during 2006 compared with similar discuss- ions 2017. The purpose is to expose attitudes regarding linguistic diversity in Sweden and to reflect on how these attitudes relate to human rights and power. LÄS MER

 2. 2. Högre utbildning, behövs det? : - En diskursanalys om högre utbildnings funktion och betydelse i rekryteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Olivia Pettersson Walldén; Sarah Kopp; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay presents a study on the function and meaning of higher education within the context of recruitment. The attention was directed towards how employers perceives the role of higher education in the process of recruiting new staff for human resources and recruitment positions and in particular toward the sense making of the relationship between higher education and the persons supposed to be recruited. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att hantera sömnproblematik hos barn med ADHD. : - En intervjustudie.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sarah Stål; Linda Israelsson; [2018]
  Nyckelord :ADHD; sleep; children; nurses; experience.; ADHD; sömn; barn; sjuksköterskor; erfarenheter.;

  Sammanfattning : Bakgrund: ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som leder till problem med koncentration, uppmärksamhet och reglering av aktivitetsnivån. Forskning visar att barn med ADHD i större utsträckning har problem med sömnen och har större risk att få besvär p.g.a. LÄS MER

 4. 4. “Varför gråter ni?” : En sociologisk analys av tjejers psykosociala välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Sara Solfeldt; Emy Matsson; [2018]
  Nyckelord :tjejer; flickor; unga; gymnasiet; psykisk; hälsa; social; genus; makt; sociologi; struktur; grupp; individ; litteraturstudie;

  Sammanfattning : This narrative literature review aims to present a general picture of the increasing mental ill- health related to stress among young women, connected to the development of society. The analysis is performed by examining scientific articles using gender theory and sociology as a theoretical background. LÄS MER

 5. 5. Vad krävs för att skapa förändring? : en makt- och organisationsanalys kring Stockholms stads handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Susanna Brolin; [2018]
  Nyckelord :NPM; Socialwork; Power; Stockholms city; Actionplan; NPM; Socialtarbete; Makt; Handlingsplan; Stockholms stad; Myndighetsutövning; arbetsmiljö; arbetsvillkor;

  Sammanfattning : This essay focuses on the following issues:• What are the effects of Stockholm's Action Plan on both decision-makers and social security officers in the field?• How is the outcome of the Action Plan and the work environment affected by methods, organisation and control systems?• Why are conflicts between stakeholders and the organization handled in the way they are done? The overall purpose of the essay is to a critically study of New Public Management, the ongoing personnel crisis in services for children and young people.  Where yhe crisis is resulting in significant staff turnover and high health statistic. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Makt och IT.

Din email-adress: