Sökning: "Makt och IT"

Visar resultat 1 - 5 av 479 uppsatser innehållade orden Makt och IT.

 1. 1. Homo Solitum vs Utmattningsdepression - om diagnosernas makt att definiera den normala människan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Lou Hedström Bokinge; [2016-12-19]
  Nyckelord :homo solitum; utmattningsdepression; depression; identity; normality; diagnoses; symptoms; DSM; DSM–5; psykologiguiden.se; signs; melancholy; social construction; body; sleep; disease; medication; fatigue; loss; grief treatment; significant; characteristic; designation; FORTE; Forskningsrådet; Karin Johannisson; Ingemar Nilsson; Hans-Inge Peterson; Michel Foucault; Maria Björk; Gunilla Hallerstedt; Fredrik Svenaeus; market; social structure; search for identity; pharmaceutical; scapegoats; medical history; history of ideas; master s thesis; Lou Hedström Bokinge; utbrändhet; identitet; normalitet; diagnoser; symtom; tecken; melankoli; social konstruktion; kropp; sömn; sjukdom; medicinering; trötthet; förlust; sorgbearbetning; betecknande; beteckning; marknadsekonomin; samhällsstrukturer; identitetssökande; läkemedelsindustrin; syndabockar; medicinhistoria; idéhistoria; magisteruppsats;

  Sammanfattning : In this study the definition of normality and whether it has been changed during modern times has been investigated. The basis for the investigation has been the symptoms of the Swedish diagnosis utmattningsdepression (fatigue depression). LÄS MER

 2. 2. Making fashion sustainable and making sustainability fashionable: en fallstudie av makt och påverkan mellan Swedwatch och svenska textilföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Tora Wilhelmsson; [2016-09-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to consider how Swedwatch use their power to influence socialresponsibility and sustainability in the Swedish textile industry. Through theories of power,responsibility and influence the study examines empirical material from sustainability reports,reviews and interviews from the corporations and from Swedwatch. LÄS MER

 3. 3. Gentrifiering som stadspolitik: Ideologikritik av ekonomismens inverkan på policies och politik under 2000-talet i syfte att omvandla Landskrona stad

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mats Fredholm; [2016]
  Nyckelord :ekonomism; makt; konkurrens; stadspolitik; gentrifiering; Social Sciences;

  Sammanfattning : The economically directed city politics in Landskrona is focused on apartment and house strategies. In this study it is interpreted as policies and politics for gentrification. Officially the strategies is mentioned city development. The purpose is mainly to stop people with social welfare to move to the city. LÄS MER

 4. 4. Kodväxling hos tvåspråkiga barn i förskolan

  Master-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Maysam Abbas; [2016]
  Nyckelord :Exkludera; förskolan; inflytande; inkludera; kodväxling; makt; resurs; tvåspråkighet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att få kunskap om hur tvåspråkiga barn använder sina två språk, arabiska och svenska, i en tvåspråkig förskolemiljö och vilken inställning pedagogerna på förskolan har till språkval och barnens användning av kodväxling. Materialet är kvalitativt och omfattar intervjuer med två förskollärare och sex observationer av sex barn vid samma avdelning. LÄS MER

 5. 5. En för alla – men bara för en? Kommunikatörers föreställningar om mångkulturell kommunikationskompetens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Freja Kalderén; [2016]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; Fairclough; Mångkulturell kommunikationskompetens; Föreställningar om kultur; Malmö stad; Kommunikatör; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examines and problematizes the perceptions of multicultural communication competence amongst communicators. The concept derives from the multicultural society, but there is a lack of discussion of what the term means. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Makt och IT.

Din email-adress: