Sökning: "Makt och IT"

Visar resultat 1 - 5 av 490 uppsatser innehållade orden Makt och IT.

 1. 1. Klämd mellan barken och veden : En studie om mellanchefers befogenheter för beslutsfattande i offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jenny Moberg; Linnéa Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Middle managers; middle management; authority; decision making; Mellanchef; befogenhet; auktoritet; beslutsfattande; makt;

  Sammanfattning : Många människor delar uppfattningen om att mellanchefsrollen kan vara problematisk då den är positionerad i organisationens mitt, klämd mellan ledningen och medarbetarna. Att ansvar och befogenheter bör befinna sig i jämvikt och inkluderas i chefsroller är även något som de flesta håller med om, men som vår studie förtydligar så är det dessvärre inte alltid fallet i verkligheten. LÄS MER

 2. 2. Varför blir det så känsligt? : Om ansvar och profession inom förskolans arbetslag utifrån ett maktperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Johanna Cinber; Elin Juuso; [2017]
  Nyckelord :Ansvar; arbetslag; förskollärare; maktperspektiv; profession;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa förståelse för hur förskollärarens förtydligade ansvar och uppdrag hanteras inom förskolans arbetslag genom att utifrån ett maktperspektiv analysera en kommuns interna rapport kring ansvarsfördelning i förskolans arbetslag. Examensarbetet behandlar de mekanismer som påverkar ansvarsfördelning och professionssträvanden inom förskolans arbetslag. LÄS MER

 3. 3. Homo Solitum vs Utmattningsdepression - om diagnosernas makt att definiera den normala människan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Lou Hedström Bokinge; [2016-12-19]
  Nyckelord :homo solitum; utmattningsdepression; depression; identity; normality; diagnoses; symptoms; DSM; DSM–5; psykologiguiden.se; signs; melancholy; social construction; body; sleep; disease; medication; fatigue; loss; grief treatment; significant; characteristic; designation; FORTE; Forskningsrådet; Karin Johannisson; Ingemar Nilsson; Hans-Inge Peterson; Michel Foucault; Maria Björk; Gunilla Hallerstedt; Fredrik Svenaeus; market; social structure; search for identity; pharmaceutical; scapegoats; medical history; history of ideas; master s thesis; Lou Hedström Bokinge; utbrändhet; identitet; normalitet; diagnoser; symtom; tecken; melankoli; social konstruktion; kropp; sömn; sjukdom; medicinering; trötthet; förlust; sorgbearbetning; betecknande; beteckning; marknadsekonomin; samhällsstrukturer; identitetssökande; läkemedelsindustrin; syndabockar; medicinhistoria; idéhistoria; magisteruppsats;

  Sammanfattning : In this study the definition of normality and whether it has been changed during modern times has been investigated. The basis for the investigation has been the symptoms of the Swedish diagnosis utmattningsdepression (fatigue depression). LÄS MER

 4. 4. Making fashion sustainable and making sustainability fashionable: en fallstudie av makt och påverkan mellan Swedwatch och svenska textilföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Tora Wilhelmsson; [2016-09-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to consider how Swedwatch use their power to influence socialresponsibility and sustainability in the Swedish textile industry. Through theories of power,responsibility and influence the study examines empirical material from sustainability reports,reviews and interviews from the corporations and from Swedwatch. LÄS MER

 5. 5. Gentrifiering som stadspolitik: Ideologikritik av ekonomismens inverkan på policies och politik under 2000-talet i syfte att omvandla Landskrona stad

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mats Fredholm; [2016]
  Nyckelord :ekonomism; makt; konkurrens; stadspolitik; gentrifiering; Social Sciences;

  Sammanfattning : The economically directed city politics in Landskrona is focused on apartment and house strategies. In this study it is interpreted as policies and politics for gentrification. Officially the strategies is mentioned city development. The purpose is mainly to stop people with social welfare to move to the city. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Makt och IT.

Din email-adress: