Sökning: "Makt och IT"

Visar resultat 1 - 5 av 558 uppsatser innehållade orden Makt och IT.

 1. 1. Klämd mellan barken och veden : En studie om mellanchefers befogenheter för beslutsfattande i offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jenny Moberg; Linnéa Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Middle managers; middle management; authority; decision making; Mellanchef; befogenhet; auktoritet; beslutsfattande; makt;

  Sammanfattning : Många människor delar uppfattningen om att mellanchefsrollen kan vara problematisk då den är positionerad i organisationens mitt, klämd mellan ledningen och medarbetarna. Att ansvar och befogenheter bör befinna sig i jämvikt och inkluderas i chefsroller är även något som de flesta håller med om, men som vår studie förtydligar så är det dessvärre inte alltid fallet i verkligheten. LÄS MER

 2. 2. Att vara människa - inte en diagnos! : En litteraturstudie om vuxna människor med psykisk ohälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Kim Lund; Linnéa Myrhage; [2017]
  Nyckelord :Adults; mental illness; nurse-patient relationship; patient satisfaction; psychiatric patients;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället och allmänsjuksköterskan möter i sitt arbete dagligen människor med psykisk ohälsa. Dessa människor upplever sig ofta osynliga i samhället och upplever även förutfattade meningar i mötet med sjuksköterskan. LÄS MER

 3. 3. Kan vi gå ut nu? : En studie om barns inflytande kopplat till deras utevistelse.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linn Johansson; Rasmus Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Inflytande; delaktighet; makt; utemiljö; förskola;

  Sammanfattning : I dagens förskola och även i vår utbildning talas det mycket om barns inflytande men sällan i relation till utevistelsen. Utevistelsen är ett av de moment under dagen vi anser barnen har lite inflytande över. LÄS MER

 4. 4. Samer i svenska dagstidningar : En innehållsanalys av nyhetsrapporteringen om Europas enda urfolk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Jennifer Adolfsén; Elin Ragnarsson; [2017]
  Nyckelord :sami; Sápmi; news media; postcolonialism; othering; representation; content analysis; samer; Sápmi; nyhetsmedia; postkolonialism; andrafiering; representation; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker samers utrymme och framställning i svenska dagstidningar. Tidigare forskning visar hur nyhetsmedia innehar en växande makt i att påverka hur olika grupper i samhället uppfattas och behandlas. LÄS MER

 5. 5. Att Påbörja Något Nytt : En Begreppsanalys av Hannah Arendts Framträdelserum

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Carl Dackeby; [2017]
  Nyckelord :Framträdelserummet; Människans Villkor; Arbete; Politik; Kärlek; Makt; Vanmakt; Förtryck; Frihet; Totalitarism; Automatisering;

  Sammanfattning : To Begin Something New A Conceptual Analysis of Hannah Arendt’s Space of Appearance This essay is about Hannah Arendt’s political philosophy and uses her book, The Human Condition, as its main point of reference. Specifically it’s Arendt’s theory of political action and how it manifests in the world that is going to be explored. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Makt och IT.

Din email-adress: