Sökning: "Malin Hallman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Malin Hallman.

 1. 1. Att lyckas i övergången : En intervjustudie om pedagogers erfarenheter avövergångsprocessen mellan förskola och förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Maria Hallman; Malin Nyman; [2017]
  Nyckelord :specialpedagogik; övergångsprocesser; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att nå kunskap om faktorer som möjliggör en lyckad övergångsprocess för barn och elever. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer användes för att fånga tankar och erfarenheter hos pedagoger verksamma i förskola och förskoleklass. LÄS MER

 2. 2. Att vara statsminister är mest naturligt för män - Ungdomars attityder till genussystemet och dess orsaker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Malin Hallman; [2014]
  Nyckelord :Gender-system; gender role; biological factors; social construction; youths; Hirdman; feminism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines youth attitudes toward the gender-system and the believed causes of gender roles: biology or social factors. The study has been designed as a survey conducted among 116 Swedish 9th graders, where the students had to classify weather stereotype roles and tasks are more natural for one sex than the other, or both. LÄS MER

 3. 3. Att tygla de suveräna- om ansvarsutkrävande vid betygssättning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emilia Sjöberg; Malin Hallman; [2013]
  Nyckelord :ansvarsutkrävande; New Public Management; betygssättning; lika betyg.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Följande uppsats behandlar ämnet ansvarsutkrävande med ett speciellt fokus på skolan och betygssättning. Syftet är att undersöka hur lärarna krävts på ansvar vid betygssättning de senaste 50 åren och hur detta ansvarsutkrävande förändrats under den valda tidsperioden. LÄS MER

 4. 4. Psykologiska behov för större arbetsmotivation : - samt predicerande av motivationsstil

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Malin Paulsson; Julia Hallman; [2009]
  Nyckelord :arbetsmotivation; Self-Determination teorin; autonomi; kompetens; relaterande; motivationsstilar;

  Sammanfattning : En distinktion görs mellan inre och yttre motivation. Inre motivationframstår när individen agerar därför att det genuint intresserar henne.Yttre motivation framstår när individen agerar för extern belöning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Malin Hallman.

Din email-adress: