Sökning: "Malin Jettman Sundin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Jettman Sundin.

  1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att ge kroppslig beröring i omvårdnaden av äldre patienter inom palliativ vård

    Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Malin Jettman Sundin; [2011]
    Nyckelord :Physical touching; Palliative care; Sjuksköterskor; Experiences; Elderly patients; Kroppslig beröring; Palliativ vård; Sjuksköterskor; Upplevelser; Äldre patienter;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Malin Jettman Sundin.

Din email-adress: