Sökning: "Mania"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Mania.

 1. 1. Delirium : From the depths of mania

  Master-uppsats, Konstfack/Ädellab/MetallformgivningKonstfack/Ädellab

  Författare :Marcelo Gustafsson Ferreira; [2018]
  Nyckelord :Jewelery; body; attatchemnt; loss; grief; death; rhizome; mourning;

  Sammanfattning : This document explores and expands my perspective on dealing with mental health issues, grieving and sorrow through a material based practice. It portrays private spaces that grows and seeks universal connections. Feelings that is persevered between layers that takes physical form between the skin and the fabric. LÄS MER

 2. 2. Kärleksattityder och anknytning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Moa Kronbrink; [2018]
  Nyckelord :attachment love attitudes; anknytning kärleksattityder;

  Sammanfattning : Idag är kärlek ett studerat område som blivit både populärt och mer vedertaget inom psykologiämnet. Denna studies grundläggande teori är The Colour Wheel Theory of Love, som beskriver sex attityder inför kärlek: Eros, Ludus, Pragma, Storge, Mania och Agape. Vidare användes anknytningsteori i form av vuxenanknytning. LÄS MER

 3. 3. Barns erfarenheter av att leva med förälder som har en psykisk sjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Axlund; Ina Forslin; [2017]
  Nyckelord :Children of impaired parents; experience; mental illness;

  Sammanfattning : Background About 2 % of children aged 0-15 years have at least one parent diagnosed in a psychiatric facility with any mental illness. Three common mental illnesses are schizophrenia, depression and bipolar disorder. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jenny Nilsson; Karoline Ropponen; [2017]
  Nyckelord :Bipolar disorder; experiences; living with; Bipolär sjukdom; erfarenheter; leva med;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är en kronisk, komplex psykisk sjukdom som kännetecknas av perioder med mani och depression. Sjukdomen påverkar hela den drabbades liv och även dess familj och närstående. LÄS MER

 5. 5. Bipolär sjukdom – profylaktisk behandling med litium eller valproinsyra?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Justyna Ivarsson; [2016]
  Nyckelord :Bipolär sjukdom; profylaktisk behandling; litium; valproinsyra; valproat;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär affektiv sjukdom är en kronisk psykisk sjukdom som drabbar cirka 2-3% av befolkningen. Etiologin till bipolär sjukdom är okänd, dock spelar både miljö och genetik en viktig roll. Sjukdomen kännetecknas av perioder med depression omväxlande med perioder av mani. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Mania.

Din email-adress: