Sökning: "Mania"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Mania.

 1. 1. Barns erfarenheter av att leva med förälder som har en psykisk sjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Axlund; Ina Forslin; [2017]
  Nyckelord :Children of impaired parents; experience; mental illness;

  Sammanfattning : Background About 2 % of children aged 0-15 years have at least one parent diagnosed in a psychiatric facility with any mental illness. Three common mental illnesses are schizophrenia, depression and bipolar disorder. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jenny Nilsson; Karoline Ropponen; [2017]
  Nyckelord :Bipolar disorder; experiences; living with; Bipolär sjukdom; erfarenheter; leva med;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är en kronisk, komplex psykisk sjukdom som kännetecknas av perioder med mani och depression. Sjukdomen påverkar hela den drabbades liv och även dess familj och närstående. LÄS MER

 3. 3. Bipolär sjukdom – profylaktisk behandling med litium eller valproinsyra?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Justyna Ivarsson; [2016]
  Nyckelord :Bipolär sjukdom; profylaktisk behandling; litium; valproinsyra; valproat;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär affektiv sjukdom är en kronisk psykisk sjukdom som drabbar cirka 2-3% av befolkningen. Etiologin till bipolär sjukdom är okänd, dock spelar både miljö och genetik en viktig roll. Sjukdomen kännetecknas av perioder med depression omväxlande med perioder av mani. LÄS MER

 4. 4. Patientutbildning för personer med bipolär sjukdom : Upplägg och innehåll av utbildningar inom psykiatrisk öppenvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Daniel Askland; Nawsaid Ahmad Sadik; [2016]
  Nyckelord :Bipolar disorder; outpatient care; psychoeducation; questionnaire; survey; Bipolär sjukdom; enkät; kartläggning; patientutbildning; öppenvård;

  Sammanfattning : To suffer from bipolar disorder can cause significant distress. Bipolar disorder causes severe shifts in mood. The person can, apart from having a normal mood, experience depressive episodes or a highly elevated mood – hypomania or mania. LÄS MER

 5. 5. Att leva i en berg- och dalbana : Fem kvinnors upplevelser av att leva med bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Hennel; Sanna Lukjanov; [2016]
  Nyckelord :Autobiography; identity; manic-depressive; qualitative content analysis; relatives; Anhöriga; identitet; kvalitativ innehållsanalys; manodepressiv; självbiografi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är en livshotande sjukdom som karaktäriseras av hypomani, mani och depression som påverkar både personen själv och dennes anhöriga. Då sjukdomen inte kan botas riktas behandlingen mot att lindra symtomen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Mania.

Din email-adress: