Sökning: "Marcus Österberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marcus Österberg.

  1. 1. Efter sälj kommer solsken – eller? En empirisk studie av buyout-aktörers bestående värdeskapande i Sverige.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Andreas Luczak; Karl Klackenberg; Carl-Johan Vilhelmsson; Marcus Österberg; [2015]
    Nyckelord :Kvantitativ studie.; Sverige; Överprestation; Buyout; Private Equity; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Författarna ämnar med denna studie att undersöka hur buyout-aktörers portföljbolag presterar efter avyttring. Studien ämnar utreda prestationen genom att studera finansiella nyckeltal kopplade till operativt värdeskapande. Metod: En kvantitativ metod i form av en eventstudie med deduktiv ansats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Marcus Österberg.

Din email-adress: