Sökning: "Marcus Crifält"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marcus Crifält.

  1. 1. Kvalitetsundersökning av fastighetsmäklares förmedlingstjänst : En kvantitativ studie

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

    Författare :Kristofer Johansson; Marcus Crifält; [2016]
    Nyckelord :fastighetsmäklare; kvalitetsundersökning; förmedlingstjänst;

    Sammanfattning : Då vi delar uppfattningen med tidigare tjänsteforskning att fastighetsmäklares förmedlingstjänst i stor utsträckning produceras och konsumeras samtidigt, uppstår svårigheter i att upprätthålla den ack så viktiga kvalitetskontrollen. Kvalitetskontrollen försvåras även av det faktum att kunden endast kan utvärdera tjänstekvalitén först när tjänsteprocessen är avslutad. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Marcus Crifält.

Din email-adress: