Sökning: "Maria Vestrin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Vestrin.

  1. 1. Volontärsresor : ett nytt uttryck för "white man's burden"

    L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

    Författare :Maria Vestrin; [2017]
    Nyckelord :altruism; postkolonialism; Volontärturism; socialdarwinism; motivationer; Social Sciences;

    Sammanfattning : Volontärresor har blivit ett allt mer populärt sätt att resa och det finns numer organisationer som erbjuder mängder av projekt i flera prisklasser och som passar flera önskemål. I denna uppsats appliceras en kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats på fyra populära kommersiella volontärrese-organisationer med syftet att förstå hur projekten är utformade utifrån teorier om givande och motivationer till volontärresor samt att problematisera denna utformning utifrån Spivaks postkoloniala perspektiv på den internationella ”människorättsapparaten”. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Maria Vestrin.

Din email-adress: