Sökning: "Maria Vestrin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Vestrin.

 1. 1. Gender integration in development : a feminist, postcolonial reading of Sida’s efforts for gender integration

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Maria Vestrin; [2018]
  Nyckelord :International relief; gender integration; postcolonial feminism; Sida; development; globalisation; policy analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate Sida’s view on gender integration and gender (in)equality as well as how this understanding may affect the way Sida works to promote gender equality globally. Since gender integration is the main method for increasing gender equality at Sida The plan for gender integration at Sida 2015-2018, as well as the partial report on this plan, is analysed in to reach this aim. LÄS MER

 2. 2. Volontärsresor : ett nytt uttryck för "white man's burden"

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Maria Vestrin; [2017]
  Nyckelord :altruism; postkolonialism; Volontärturism; socialdarwinism; motivationer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Volontärresor har blivit ett allt mer populärt sätt att resa och det finns numer organisationer som erbjuder mängder av projekt i flera prisklasser och som passar flera önskemål. I denna uppsats appliceras en kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats på fyra populära kommersiella volontärrese-organisationer med syftet att förstå hur projekten är utformade utifrån teorier om givande och motivationer till volontärresor samt att problematisera denna utformning utifrån Spivaks postkoloniala perspektiv på den internationella ”människorättsapparaten”. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Maria Vestrin.

Din email-adress: