Sökning: "Marie Wilhelmsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Marie Wilhelmsson.

 1. 1. Se det kompetenta barnet : Undersökande arbetssätt i uterummet med de yngsta förskolebarnen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU)Utbildningsvetenskap

  Författare :Marie Wilhelmsson; [2010]
  Nyckelord :det kompetenta barnet; samspel och kommunikation; naturvetenskap i förskolan; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka begreppet Det kompetenta barnet. Genom att undersöka toddlares förmågor och kompetenser i ett undersökande arbetssätt, ville jag se vilka kompetenser som barnen visar och hur det kan förhålla sig till bilden av det kompetenta barnet. LÄS MER

 2. 2. Olika möjligheter till karaktärsskildring i bok och film? - En studie av Sandor slash Ida

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Marie Wilhelmsson; [2008]
  Nyckelord :karaktärsskildring; mediatyper; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; adaption; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syfte med den här uppsatsen är att jämföra karaktärerna i romanen och filmen Sandor slash Ida för att komma åt vilka möjligheter som finns när det gäller karaktärsskildring i de olika medierna. Frågeställningen är enligt följande: ? Skiljer sig huvudkaraktärerna åt mellan romanen och filmen, och i så fall på vilka sätt? För att kunna svara frågeställningen användes underfrågor för att kunna uppnå syftet med uppsatsen: ? Hur lär vi känna huvudkaraktärerna i romanen respektive filmen när det gäller känslor, humör, deras sociala roll och andras förväntningar på dem? Förhoppningen är att resultatet av uppsatsarbetet också ska bli något som kan användas i rollen som gymnasielärare, i framtida undervisningssituationer, exempelvis för att diskutera filmatisering av romaner eller karaktärsskildringar i romaner och filmer. LÄS MER

 3. 3. Är det inte dokumenterat - är det inte gjort

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofie Wilhelmsson; Marie Örlegård-Svensson; [2005-06-09]
  Nyckelord :Nyckelord; omvårdnadsdokumentation; patientsäkerhet; sjuksköterskor; VIPS-modellen;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva om omvårdnads- dokumentation, enligt VIPS-modellen, underlättar, kvalitetssäkrar och stödjer sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Det ska även belysa om sjuksköterskan har tillräklig kunskap om dokumentation enligt VIPS-modellen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Marie Wilhelmsson.

Din email-adress: