Sökning: "Marie"

Visar resultat 1 - 5 av 2932 uppsatser innehållade ordet Marie.

 1. 1. Intersectionality and the Vulnerability of Irregular Migrant Women to Sexual Assault: the Journey and Arrival to the U.S./Mexico Border

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Laura Marie Clark; [2017-08-09]
  Nyckelord :intersectionality; irregular migration; U.S. Mexico border; migrant women; sexual assault; militarization;

  Sammanfattning : This research looks at the sexual assault of irregular migrant women on the journey and arrival to the United States/Mexico border from an intersectional perspective. It aims to analyze this topic through understanding cultural issues and changes at the border which have fomented abuse of migrants’ human rights, and combines the academic research with data regarding irregular migration, militarization of the border, and gender statistics. LÄS MER

 2. 2. LANDSBYGDEN OCH URBANISERINGEN En ideologianalys av Socialdemokraternas och Centerpartiets landsbygdspolitik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Christoffer Skageby; [2017-08-09]
  Nyckelord :Centerpartiet; Socialdemokraterna; Landsbygdspolitik; Idealtyper; Ideologianalys;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att utreda ideologiska skiften hos Socialdemokraterna ochCenterpartiets landsbygdspolitik över tid. Uppsatsen tar avstamp i landsbygden sompolitikområde och dess sammanhängande med urbaniseringen. LÄS MER

 3. 3. The Mechanical and Supporting Effect of Stitches in Textile Conservation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Marie Schön; [2017-06-27]
  Nyckelord :silk; laid couching; brick couching; support; stitching;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen, huvudområde kulturvård med inriktning mot konservering 2017, 15 hpGrundnivå2017/13.... LÄS MER

 4. 4. DELAKTIGHET I REHABILITERING PÅ KORTTIDSBOENDE Hur äldre personer på korttidsboende upplever sin delaktighet i rehabilitering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Arvroth; Marie Planelind; [2017-05-12]
  Nyckelord :Short-term nursing home; Participation; Rehabilitation;

  Sammanfattning : BakgrundDå livslängden i Sverige ökar blir antalet äldre allt fler. Åldrande innebär en förhöjd risk att drabbas av sjukdom, vilket ställer höga krav på vård och omsorg av de äldre. LÄS MER

 5. 5. KOMMUNIKATION, MEDIER OCH ÖVERVIKTIGA BARN Ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv på övervikt och fetma hos barn i Västra Götalandsregionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Annie Croona; [2017-03-23]
  Nyckelord :Nyckelord: Hälsokommunikation; Barnfetma; Digitalisering; Medievanor; Informationssamhälle; Folkhälsa; Västra Götalandsregionen;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: Kandidatuppsats, 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Ht 2016Handledare: Marie GrusellKursansvarig: Malin SvenningssonSidantal: 59 exkl. försättsblad och bilagorAntal ord: 18904Nyckelord:Hälsokommunikation, Barnfetma, Digitalisering, Medievanor,Informationssamhälle, Folkhälsa, Västra Götalandsregionen,Syfte: Syftet med undersökningen är att studera hur föräldrar och barn inom VästraGötalandsregionen uppfattar och förhåller sig till kommunikation kring övervikt/fetma hos barn, och att placera målgruppens medieanvändning och digitala livsstil i en (o)hälsokontext. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Marie.

Din email-adress: