Sökning: "Marie"

Visar resultat 1 - 5 av 2871 uppsatser innehållade ordet Marie.

 1. 1. DELAKTIGHET I REHABILITERING PÅ KORTTIDSBOENDE Hur äldre personer på korttidsboende upplever sin delaktighet i rehabilitering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Arvroth; Marie Planelind; [2017-05-12]
  Nyckelord :Short-term nursing home; Participation; Rehabilitation;

  Sammanfattning : BakgrundDå livslängden i Sverige ökar blir antalet äldre allt fler. Åldrande innebär en förhöjd risk att drabbas av sjukdom, vilket ställer höga krav på vård och omsorg av de äldre. LÄS MER

 2. 2. KOMMUNIKATION, MEDIER OCH ÖVERVIKTIGA BARN Ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv på övervikt och fetma hos barn i Västra Götalandsregionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Annie Croona; [2017-03-23]
  Nyckelord :Nyckelord: Hälsokommunikation; Barnfetma; Digitalisering; Medievanor; Informationssamhälle; Folkhälsa; Västra Götalandsregionen;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: Kandidatuppsats, 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Ht 2016Handledare: Marie GrusellKursansvarig: Malin SvenningssonSidantal: 59 exkl. försättsblad och bilagorAntal ord: 18904Nyckelord:Hälsokommunikation, Barnfetma, Digitalisering, Medievanor,Informationssamhälle, Folkhälsa, Västra Götalandsregionen,Syfte: Syftet med undersökningen är att studera hur föräldrar och barn inom VästraGötalandsregionen uppfattar och förhåller sig till kommunikation kring övervikt/fetma hos barn, och att placera målgruppens medieanvändning och digitala livsstil i en (o)hälsokontext. LÄS MER

 3. 3. Corporate Social Responsibility Hela företagets ansvar? En fallstudie om medarbetarnas delaktighet i CSR-arbetet hos ÖrebroBostäder AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Janna-Marie Landälv Emelie Andersdotter; [2017-02-28]
  Nyckelord :CSR; Participation; Employee; Internal strategies;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe and analyse the employees involvement in CSR workfrom an employee perspective. In the public eye a company's CSR work will become emptywords if the employees do not also become an informal external source of communication. LÄS MER

 4. 4. GILLA, TAGGA OCH VINN! En kvalitativ studie om Instagramanvändares uppfattning om tävlingar på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sofie Thunman; Elin Larsson; [2017-02-15]
  Nyckelord :Instagram; reklam; kvalitativ studie; respondentintervjuer; fokusgrupper; native advertising; Instagramtävlingar;

  Sammanfattning : Examensarbete: 15 hpProgram: Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet.Nivå: GrundnivåTermin/år: Höstterminen 2016Handledare: Marie GrusellAntal ord: 16 165Antal sidor: 37, inklusive bilagor. LÄS MER

 5. 5. Att bli chef över sina kollegor : Den nya rollen och konsekvenser för relationer i arbetsgruppen inom vård och omsorg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Agneta Lindkvist; Marie-Louise Viklund; [2017]
  Nyckelord :ledarskap; internrekryterad; relation; personalansvar; vård och omsorg;

  Sammanfattning : Med ett välfungerande ledarskap växer medarbetarnas respekt, förtroende och tillit för ledaren. På vilket sätt chefen rekryteras kan påverka ledarens auktoritet, legitimitet och ställning, vilka är viktiga aspekter för att utföra chefsuppdraget på ett tillfredställande sätt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Marie.

Din email-adress: