Sökning: "Marika Burman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marika Burman.

  1. 1. Allt är inte mitt fel : En kvalitativ studie om våldsutsatta mammors upplevelser av erhållna stödinsatser

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Marika Burman; Emelie Johansson; [2012]
    Nyckelord :Abused mothers; efforts; support; experiences; common factors.; Våldsutsatta mammor; stödinsatser; upplevelser; förändringsfaktorer.;

    Sammanfattning : Våld i hemmet är ett växande samhälls- och folkhälsoproblem. En stor utsatt grupp inom våldsutsatta kvinnor är mammorna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Marika Burman.

Din email-adress: