Sökning: "Marika Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Marika Sverige.

 1. 1. Orsaker till att vårdnadshavare avböjer att vaccinera sina döttrar mot humant papillomvirus

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Marika Håkansson; Anna Sundbärg; [2018]
  Nyckelord :Health Promotion Model; human papillomavirus; parent; school nurse; vaccination; Health Promotion Model; humant papillomavirus; skolsköterska; vaccination; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Humant papillomvirus är ett mycket vanligt förekommande sexuellt överförbart virus som kan orsaka allvarliga sjukdomar såsom livmoderhalscancer. I Sverige vaccineras flickor i årskurs 5 – 6, vars vårdnadshavare har gett sitt skriftliga samtycke, mot humant papillomavirus via skolsköterskan. LÄS MER

 2. 2. Kan ultraljud ersätta konventionell lungröntgen för att diagnostisera barn med misstänkt pneumoni? : En allmän litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Marika Salmela; Olivia Uggla; [2017]
  Nyckelord :Pneumonia; children; ultrasound; lung ultrasound; chest x-ray; Pneumoni; barn; ultraljud; lungultraljud; lungröntgen;

  Sammanfattning : Pneumoni är globalt sett den största orsaken till sjukdom och mortalitet bland barn under fem år, med 920 000 dödsfall under 2015. I Sverige är pneumoni den största orsaken till sjukdom bland barn, med ett hastigt insjuknande med allmänpåverkan, feber, frossa och andningsproblem. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors upplevelser av kommunikationssvårigheter med icke-svensktalande patienter vid triage på vårdcentral

  Magister-uppsats,

  Författare :Marika Berglund; Ulrika Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Distriktssköterska; icke-svensktalande; kommunikationssvårigheter; triage; vårdcentral;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med den ökande invandringen till Sverige möter distriktssköterskor allt oftare icke-svensktalande patienter, som söker hjälp i triaget på vårdcentraler. För att kunna gör en medicinsk bedömning och avgöra vårdnivå behöver det finnas en fungerande kommunikation mellan distriktssköterskan och patienten. LÄS MER

 4. 4. Mer än skog och hav : En studie om naturturismen och dess påverkan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Marika Hermansson; [2017]
  Nyckelord :Turism; naturturism; hållbarhet; hållbar turism; hållbar turismutveckling; ekonomisk påverkan; miljömässig påverkan; sociokulturell påverkan.;

  Sammanfattning : Studien har undersökt vilken påverkan naturturism har haft på området södra Bohuslän. Området har en varierande natur och ligger i Västra Götaland som har flest antal naturturismföretag i Sverige, detta gör området lämpligt för en studie om naturturism. LÄS MER

 5. 5. Särläkemedelsbehandling inom EU och Sverige - En rättighet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Marika Rosensohn; [2017]
  Nyckelord :EU-rätt; Internationell rätt; mänskliga rättigheter; rätten till hälsa; särläkemedel; sällsynt diagnos; läkemedelsförmån; TVL; sponsor; svensk förmånslagstiftning; tillgång; tillgänglighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Within the European Union there is approximately between 5000 to 8000 different rare diseases that affect five to eight percent of the EU population sometime during their lifetime. During the 1990’s the awareness of the problem with lack of medicine production for unusual diseases increased. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Marika Sverige.

Din email-adress: