Sökning: "Marika Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Marika Sverige.

 1. 1. Orsaker till att vårdnadshavare avböjer att vaccinera sina döttrar mot humant papillomvirus

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Marika Håkansson; Anna Sundbärg; [2018]
  Nyckelord :Health Promotion Model; human papillomavirus; parent; school nurse; vaccination; Health Promotion Model; humant papillomavirus; skolsköterska; vaccination; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Humant papillomvirus är ett mycket vanligt förekommande sexuellt överförbart virus som kan orsaka allvarliga sjukdomar såsom livmoderhalscancer. I Sverige vaccineras flickor i årskurs 5 – 6, vars vårdnadshavare har gett sitt skriftliga samtycke, mot humant papillomavirus via skolsköterskan. LÄS MER

 2. 2. Patienters beslut att genomföra eller avstå sin uppföljande koloskopi inom screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer efter ett initialt positivt provsvar : litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marika Sventelius; [2018]
  Nyckelord :Screening; Tjock- och ändtarmscancer; FOBT; Koloskopi; Patientacceptans;

  Sammanfattning : I Sverige har screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer startat enbart i regionen Stockholm-Gotland. Screeningprogrammet startade 2008. Sedan 2014 rekommenderar Socialstyrelsen screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer i Sverige. Inom några år är det därmed möjligt att förvänta ett nationellt införande. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar sjukssköterskors ledarskap i omvårdnadsarbete inom äldrevården i Sverige : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Aleksandra Hewelt Michalik; Marika Neilande; [2018]
  Nyckelord :Nurse; Leadership; Elderly care; Sweden; Katie Eriksson; Sjuksköterska; Ledarskap; Äldrevård; Sverige; Katie Eriksson;

  Sammanfattning : Sveriges befolkning blir allt äldre och därmed kommer det att ställas höga krav på hälso- och sjukvården. Redan idag är situationen inom äldrevården oroande på grund av brist på utbildad personal, speciellt sjuksköterskor. Konsekvensen av detta resulterar ofta i bristande omvårdnad och risk för vårdskador inom äldrevården. LÄS MER

 4. 4. Kan ultraljud ersätta konventionell lungröntgen för att diagnostisera barn med misstänkt pneumoni? : En allmän litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Marika Salmela; Olivia Uggla; [2017]
  Nyckelord :Pneumonia; children; ultrasound; lung ultrasound; chest x-ray; Pneumoni; barn; ultraljud; lungultraljud; lungröntgen;

  Sammanfattning : Pneumoni är globalt sett den största orsaken till sjukdom och mortalitet bland barn under fem år, med 920 000 dödsfall under 2015. I Sverige är pneumoni den största orsaken till sjukdom bland barn, med ett hastigt insjuknande med allmänpåverkan, feber, frossa och andningsproblem. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors upplevelser av kommunikationssvårigheter med icke-svensktalande patienter vid triage på vårdcentral

  Magister-uppsats,

  Författare :Marika Berglund; Ulrika Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Distriktssköterska; icke-svensktalande; kommunikationssvårigheter; triage; vårdcentral;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med den ökande invandringen till Sverige möter distriktssköterskor allt oftare icke-svensktalande patienter, som söker hjälp i triaget på vårdcentraler. För att kunna gör en medicinsk bedömning och avgöra vårdnivå behöver det finnas en fungerande kommunikation mellan distriktssköterskan och patienten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Marika Sverige.

Din email-adress: