Sökning: "Marina Strid"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Marina Strid.

 1. 1. Varifrån kommer den svenska marinens kunskap och erfarenheter om strid till sjöss?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Anton Åberg; [2016]
  Nyckelord :Landquist; Hughes; militärteori; sjömilitära teoretiker; marin doktrin; DMarinO;

  Sammanfattning :   Varifrån kommer den svenska marinens kunskap och erfarenheter om strid till sjöss?   ABSTRACT: A robust doctrine should consist of solid arguments and theory that explain the background in order to give more effect. The Swedish naval doctrine Doktrin för marina operationer (DMarinO) is based on knowledge and experience. LÄS MER

 2. 2. Optimering inför insats  : en idealtypsanalys av korvetten HMS Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Jan-Erik Linell; [2009]
  Nyckelord :7s framework; ideal type analysis; organization analysis; deployment preparations; 7s modellen; idealtypsanalys; organisationsanalys; insatsförberedelse;

  Sammanfattning : I och med Försvarsmaktens omställning till insatsförsvar med internationella åtaganden har sannolikheten för att marina förband ska nyttjas för väpnad strid ökat markant. Med detta följer ett än större behov av att kunna hantera sådana prövningar. LÄS MER

 3. 3. Marin insatsstyrka - övningar med väpnad strid i fokus?

  L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Björn Vilbern; [2001]
  Nyckelord :Military maneuvers; Marinen; Marina styrkor; Militära övningar; Sverige; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 1999-2001;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att analysera marinens övningsverksamhet inom ramen för en marin insatsstyrka i enlighet med Försvarsmaktens målbild 2010. Den övergripande frågeställningen är om dagens marina nationella övningar helt eller delvis kan ersättas av internationella övningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Marina Strid.

Din email-adress: