Sökning: "Market SECTOR"

Visar resultat 1 - 5 av 1325 uppsatser innehållade orden Market SECTOR.

 1. 1. ARBETARFACKEN OCH EU En kvalitativ studie om spänningarna inom de svenska arbetarfacken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Norman; [2018-03-26]
  Nyckelord :Labor Unions; Institutions; Extended collective agreements; The Swedish Model; Posted Workers Directive; Fackförbund; Institutioner; Allmängiltiga kollektivavtal; Den svenska modellen; Utstationeringsdirektivet;

  Sammanfattning : Research show that Nordic Trade unions have been skeptical to statutory minimum wages and state regulation for many years now. However, the Swedish transport union,Transportarbetareförbundet, has recently shown openness towards extending collective agreements by law. LÄS MER

 2. 2. AFS 2015:4 – möjligheter och begränsningar i regionala fackliga ombudsmäns arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö - en jämföresle mellan två fackförbund

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sophie Svensson; Ida Sällergård; [2018-01-17]
  Nyckelord :work environment; trade union; change; influence; structure;

  Sammanfattning : The Swedish labour market has gone through some drastic changes the last couple of decades.New working conditions and new types of professions have appeared, which puts a lot ofpressure on the occupational safety and health. LÄS MER

 3. 3. The devil in disguise : seeking political opportunity through Brexit to claim 'rights to the city' in London

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Leonard D'Crus; [2018]
  Nyckelord :Brexit; political opportunity; ‘Rights to the city’; community-led housing; Scenario analysis; London; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : There has long been a crisis of housing affordability in London, which the government and private sector are failing to address. On top of the socio-economic challenges brought about by this, London’s current and new stock of housing are not built to the necessary environmental standards to achieve legally binding environmental targets. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of Classical Monopsony in Nursing Labor Markets: A Natural Experiment

  C-uppsats,

  Författare :Jingcheng Zhao; Tamina Matti; [2018]
  Nyckelord :Monopsony; Labor Market for Nurses;

  Sammanfattning : Taking advantage of the fall and rise of the private maternity ward BB Sophia (2014-2016) in Stockholm, Sweden as a natural experiment, we used administrative payroll panel data from 2010-2018 with all publicly employed nurses in Stockholm County to evaluate classical monopsony models in nursing labor markets. Previous studies in nursing labor markets have evaluated the effect of legislated changes in staffing (salary) on salary (staffing), respectively, with mixed results. LÄS MER

 5. 5. Rörlighet som ambition - ger olika pension. En kandidatuppsats i tjänstepensionsavtalens olika konstruktioner och vilka konsekvenser det ger på den svenska arbetsmarknadens personalrörlighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sara Okmian; [2018]
  Nyckelord :Tjänstepension; pension; pensionssystem; ITP; KAP-KL; PA16; Personalrörlighet; arbetsrätt; Kollektivavtal; ATP; Förmånsbestämd; premiebestämd; avgiftsbestämd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Personalrörligheten på arbetsmarknaden är viktig såväl i ett långsiktigt perspektiv för landets ekonomiska utveckling och tillväxt som för enskilda arbetstagares upplevelse till handlingsutrymme och hälsa. I denna uppsats diskuteras de tre stora och äldre tjänstepensionsavtalen ITP2, KAP-KL och PA16 Avd2 utifrån vilka konsekvenser dess likheter och skillnader har på arbetstagares möjlighet och vilja att byta tjänst och därigenom personalrörligheten mellan sektorer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Market SECTOR.

Din email-adress: