Sökning: "Market SECTOR"

Visar resultat 1 - 5 av 1294 uppsatser innehållade orden Market SECTOR.

 1. 1. AFS 2015:4 – möjligheter och begränsningar i regionala fackliga ombudsmäns arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö - en jämföresle mellan två fackförbund

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sophie Svensson; Ida Sällergård; [2018-01-17]
  Nyckelord :work environment; trade union; change; influence; structure;

  Sammanfattning : The Swedish labour market has gone through some drastic changes the last couple of decades.New working conditions and new types of professions have appeared, which puts a lot ofpressure on the occupational safety and health. LÄS MER

 2. 2. Det sociala arbetets kärleksambassadörer : En kvalitativ studie om diakonins sociala arbete som en kallelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Petersson; Daniela Rask; [2018]
  Nyckelord :diaconia; diaconal ordination vows; calling; self-discrepancy; social work; diakoni; diakonala vigningslöften; kallelse; självdiskrepans; socialt arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze how deacons embody their second ordination vow concerning ‘helping those in need and standing by the oppressed ones’ side’. We conducted seven semi-structured interviews with deacons from one diocese in the Church of Sweden. LÄS MER

 3. 3. Elbilens påverkan på elnätet vid hemmaladdning och tekniker för effekttoppsreduktion : En fallstudie på två av Sala-Heby Energis lågspänningsnät

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Pontus Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Elbilsladdning; elbilar; effekttoppar; batterilager; efterfrågeflexibilitet; smart laddning;

  Sammanfattning : In order to reach climate goals regarding the reduction ofcarbon dioxide in the environment, the decarbonisation of the transport sector plays a crucial role. Along with this revolution, electric vehicles will most likely be a candidate to replace market shares from gasoline and diesel. LÄS MER

 4. 4. Doftens betydelse : En kvalitativ studie om sinnesmarknadsföringens inverkan vid bostadsvisningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Linnéa Axelson; Patrik Knape; Joanna Nestenius; [2018]
  Nyckelord :Sinnesmarknadsföring; fastighetsbranschen; fastighetsmäklare; doft; homestyling; stimuli och bostadsvisning.;

  Sammanfattning : The real estate sector in Sweden is characterized as a small market with high competition amongst homes and apartments. With that in mind the real estate companies are forced to be unique in their strategic marketing way to stand out from the competitors. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsrapportering- En deskriptiv studie om skillnader mellan finans- och industrisektorn : En studie på börsnoterade bolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Johansson; Josefin Werkmäster; [2018]
  Nyckelord :CSR; GRI; sustainability reporting; indicators; sectors; time; CSR; GRI; hållbarhetsrapportering; indikatorer; sektorer; tid;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Titel: Hållbarhetsrapportering- en deskriptiv studie om skillnader mellan finans- och industrisektornNivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Amanda Johansson och Josefin WerkmästerHandledare: Fredrik Hartwig Datum: 2018 - januari Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala indikatorer undersöka skillnaderna i hållbarhetsrapporteringen mellan företag inom industrisektorn och finanssektorn i Sverige samt att undersöka om det har skett någon förändring över tid. Metod: I föreliggande studie antas en positivistisk forskningsfilosofi med en deduktiv ansats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Market SECTOR.

Din email-adress: