Sökning: "Market SECTOR"

Visar resultat 16 - 20 av 1385 uppsatser innehållade orden Market SECTOR.

 1. 16. Consumer Experience of Online Behavioural Advertising : A qualitative study exploring factors influencing consumer experience of OBA by Swedish online fashion retailers

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Linnea Lind; Cassandra Olsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background For companies operating in the online fashion retail sector, understanding consumer behaviour is vital because of increased competition in the online market. The techniques for acquiring the necessary consumer information have, along with the digital revolution, become increasingly analytical and with this new marketing strategies and technologies have emerged. LÄS MER

 2. 17. Innovation in Business to Business Payment Services: a contextual approach to future innovation

  Magister-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Författare :David Jackson; [2018]
  Nyckelord :B2B; Business to Business; SME; Small to medium‐sized enterprises; Payment Services; Innovation; Needs analysis; Technology-Push Needs-Pull; Late Payments; United Kingdom;

  Sammanfattning : Payments take place every day in exchange for goods and services. There are a large variety of different methods which can be used to make a payment, and multiple scenarios in which payments take place. LÄS MER

 3. 18. Rörlighet som ambition - ger olika pension. En kandidatuppsats i tjänstepensionsavtalens olika konstruktioner och vilka konsekvenser det ger på den svenska arbetsmarknadens personalrörlighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sara Okmian; [2018]
  Nyckelord :Tjänstepension; pension; pensionssystem; ITP; KAP-KL; PA16; Personalrörlighet; arbetsrätt; Kollektivavtal; ATP; Förmånsbestämd; premiebestämd; avgiftsbestämd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Personalrörligheten på arbetsmarknaden är viktig såväl i ett långsiktigt perspektiv för landets ekonomiska utveckling och tillväxt som för enskilda arbetstagares upplevelse till handlingsutrymme och hälsa. I denna uppsats diskuteras de tre stora och äldre tjänstepensionsavtalen ITP2, KAP-KL och PA16 Avd2 utifrån vilka konsekvenser dess likheter och skillnader har på arbetstagares möjlighet och vilja att byta tjänst och därigenom personalrörligheten mellan sektorer. LÄS MER

 4. 19. Barriers for Responsible Investments: Facilitating a Greener Economy : -A Multiple Case Study of Asset Management Companies

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Olausson; Charlie Essland; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; Socially Responsible Investing; Corporate Social Responsibility; Sustainable Business Models; Sustainable Banking;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this research is to develop and contribute with an improved understanding of socially responsible investing and its barriers within the asset management sector. To accomplish the purpose of this research, four areas have been investigated; sustainability, business models, socially responsible investing, and barriers for socially responsible investing. LÄS MER

 5. 20. Better get EUsed to it : A study on how Brexit affects Swedish international firms within the financial and manufacturing sector

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Ytterberg; Viktor Aqvilin; [2018]
  Nyckelord :Brexit; EU; Internationalization; de-internationalization; commitment; uncertainty; risk;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how Brexit induces changes in commitment, uncertainty and risk for Swedish firms in affiliation with the UK market. This study further attempts to elucidate different strategical actions when operating under politically turbulent market conditions. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Market SECTOR.

Din email-adress: