Sökning: "Market Structure"

Visar resultat 6 - 10 av 1353 uppsatser innehållade orden Market Structure.

 1. 6. AFS 2015:4 – möjligheter och begränsningar i regionala fackliga ombudsmäns arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö - en jämföresle mellan två fackförbund

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sophie Svensson; Ida Sällergård; [2018-01-17]
  Nyckelord :work environment; trade union; change; influence; structure;

  Sammanfattning : The Swedish labour market has gone through some drastic changes the last couple of decades.New working conditions and new types of professions have appeared, which puts a lot ofpressure on the occupational safety and health. LÄS MER

 2. 7. Fostering Creativity in New Product Development Teams : Exploring the Impact of Control Systems on Individual Creativity

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Walid Yousef; Jesper Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Decision-Making; Management; New Product Development; Creativity; Innovation; Formal Control Systems;

  Sammanfattning : New product development is crucial for companies to remain strong and competitive in the market. Many companies today have implemented systems for controlling and managing their new product development. LÄS MER

 3. 8. Digitaliseringen förändrar : En kvalitativ studie om digitaliseringens påverkan på organisationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lisa Andebratt; Nathalie Björnman; [2018]
  Nyckelord :Digitalization; Digitization; Organizational structure; Work processes; Organizational changes; Institutionalization; Post-industrial society; Digitalisering; Organisationsstruktur; Arbetsprocesser; Organisationsförändring; Kunskap- och tjänstesamhället; Institutionalisering;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att två huvudsakliga faktorer som leder till förändring är framväxande innovation på marknaden och teknologin. Digitaliseringen ökar förändringstakten i både samhället och organisationer vilket ställer nya krav. Tidigare forskning visar också att förändringsarbete i organisationen är svårt att genomföra. LÄS MER

 4. 9. Analys av den svenska företagsobligationsmarknaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alejandro Echeverri; [2018]
  Nyckelord :Corporate bonds; Capital structure; Bond market; Financing; Företagsobligationer; Kapitalstruktur; Obligationsmarknad; Finansiering;

  Sammanfattning : Efter finanskrisen 2008 blev bankerna mer restriktiva i sin utlåning till företag, vilket har resulterat i att företag söker alternativ finansiering via kapitalmarknaden. Utvecklingen kan härledas till implementeringen av den nya finansiella regleringen (Basel III). LÄS MER

 5. 10. Gender Differences in Commuting over Municipality Borders : A study of regional Human Capital’s effect on commuting in Sweden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Johanna Carlson; Hanna Malmfors; [2018]
  Nyckelord :Commuting; Gender Equality; Human Capital; Geographical differences; Labor market;

  Sammanfattning : Gender equality has increased over time, and the question of how it progresses is highly important. Commuting behavior is an essential theme in Economic research since it, for example, affects the market structure, the distribution of labor, and economic growth. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Market Structure.

Din email-adress: